Σεμινάριο με θέμα το ρόλο και τα καθήκοντα του λειτουργού προστασίας δεδομένων με βάση το νέο γενικό κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων διοργανώνει το ΚΕΒΕ τις εξής ημερομηνίες: 9 και

Ενημερωτικές ημερίδες κατά τη διάρκεια του Ιουλίου αναφορικά με το Σχέδιο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για ίδια κατανάλωση διοργανώνει το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο