Σεμινάριο «Managing cultural diversity: Engagement strategies for success»

Σεμινάριο «Managing cultural diversity: Engagement strategies for success»

Διοργανώνεται σεμινάριο με θέμα «Managing cultural diversity: Engagement strategies for success» στις 19 και 20 Ιουνίου 2018 στο ξενοδοχείο Hilton Park. Το πρόγραμμα αυτό έχει μια δομημένη προσέγγιση για να βοηθήσει τη δυναμική ενός πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος μέσω μιας σειράς πρακτικών βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν. Περισσότερες πληροφορίες

Επανάληψη σεμιναρίου για την εργατική νομοθεσία και κοινωνικές ασφαλίσεις

Μετά από τεράστιο ενδιαφέρον το σεμινάριο με θέμα «Εργατική νομοθεσία και κοινωνικές ασφαλίσεις στις κυπριακές επιχειρήσεις» θα πραγματοποιηθεί ξανά στις 21 Ιουνίου 2018 στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. Περισσότερες πληροφορίες

Σεμινάριο «Βασικές Αρχές ΦΠΑ, υποχρεώσεις, συμμόρφωση Αυτοεργοδοτουμένων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Start-Ups»

Διοργανώνεται σεμινάριο με θέμα «Βασικές Αρχές ΦΠΑ, υποχρεώσεις, συμμόρφωση Αυτοεργοδοτουμένων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Start-Ups» στις 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 στο κτήριο του ΚΕΒΕ. Περισσότερες πληροφορίες