Σεμινάριο με θέμα την Εργατική Νομοθεσία και Κοινωνικές Ασφαλίσεις στις κυπριακές επιχειρήσεις διοργανώνει το ΚΕΒΕ στις 15/02, 22/02, 15/03, 22/03 και 19/04 σε Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο και Λευκωσία αντίστοιχα. Περισσότερες

Διοργανώνεται σεμινάριο με θέμα «Βασικές αρχές των διεθνών συναλλαγών» στις 22 Μαρτίου 2018 στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία. Περισσότερες πληροφορίες

Διοργανώνεται σειρά σεμιναρίων με θέμα «Εργατική Νομοθεσία και Κοινωνικές Ασφαλίσεις στις Κυπριακές Επιχειρήσεις» στις 15/02 στο ξενοδοχείο Golden Bay, στις 22/02 στα γραφεία του ΕΒΕ Λεμεσού, στις 15/03 στο ξενοδοχείο