Σεμινάριο με θέμα «κερδίζοντας πωλήσεις μέσω της ολικής εμπειρίας του πελάτη»διοργανώνεται από το ΚΕΒΕ στις 13 Μαρτίου 2018 στο ξενοδοχείο Cleopatra. Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να προσαρμόζουν το