Λεπτομέρειες Event

Αυτό το γεγονός τελείσε στις 12 Οκτώβριος 2017


Διοργανώνεται σεμινάριο με θέμα «Managing the innovation process– a programme to help build a more innovative culture in the company»  στις 11 – 12 Οκτωβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Cleopatra.

Περισσότερες πληροφορίες