Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του ότι θα πραγματοποιηθεί η 91η Ετήσια Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 στις 5.30 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία.