Το ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας (CYCSO), σας ενημερώνουν για την εκδήλωση «Cyber Investor Days» που διοργανώνει ο Πανευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ECSO), και που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 27-28 Νοεμβρίου στο Βερολίνο.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η εξεύρεση επενδυτών για ΜΜΕ και Start-Ups που δραστηριοποιούνται στο τομέα της κυβερνοασφάλειας και η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών.

Περισσότερες πληροφορίες

Δήλωση Συμμετοχής