Λεπτομέρειες Event

Αυτό το γεγονός τελείσε στις 07 Δεκέμβριος 2017


Σεμινάριο με θέμα την εργασιακή νομοθεσία στις επιχειρήσεις διοργανώνει το ΚΕΒΕ στις 26 Οκτωβρίου στη Λεμεσό, στις 16 Νοεμβρίου στη Λευκωσία, στις 23 Νοεμβρίου στη Λάρνακα και στις 7 Δεκεμβρίου στη Λευκωσία.

Περισσότερες πληροφορίες