Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με ανακοίνωση του Τμήματος  Φορολογίας για την Υποχρεωτική Έκδοση Αποδείξεων Φ.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες.