Λεπτομέρειες Event

Αυτό το γεγονός τελείσε στις 21 Μάρτιος 2018


Σεμινάριο με θέμα τις Στρατηγικές χρηματοδότησης για τον κλάδο τροφίμων και ποτού διοργανώνει το ΚΕΒΕ με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού και της προοπτικής κάθε επιχείρησης, και της πλέον αποτελεσματικής χρήσης των χρηματοοικονομικών πόρων που μπορούν να αντληθούν.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 20-21 Μαρτίου 2018 στα γραφεία του ΕΒΕ Λεμεσού.

Περισσότερες πληροφορίες