Διοργανώνεται σεμινάριο με θέμα «Managing cultural diversity: Engagement strategies for success» στις 19 και 20 Ιουνίου 2018 στο ξενοδοχείο Hilton Park. Το πρόγραμμα αυτό έχει μια δομημένη προσέγγιση για να βοηθήσει τη δυναμική ενός πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος μέσω μιας σειράς πρακτικών βημάτων που πρέπει να ακολουθήσουν.

Περισσότερες πληροφορίες