Διοργανώνεται σεμινάριο με θέμα «Πιστωτική Πολιτική και ‘Ελεγχος Πιστώσεων» στις 12 Ιουνίου 2018 στο ξενοδοχείο The Classic.

Περισσότερες πληροφορίες