Διοργανώνεται σεμινάριο με θέμα «Πιστωτική Πολιτική και “Ελεγχος Πιστώσεων» στις 12 Ιουνίου 2018 στο ξενοδοχείο The Classic.

Περισσότερες πληροφορίες