Σεμινάριο «Ο Ρόλος και τα Καθήκοντα του Λειτουργού Προστασίας Δεδομένων (DPO) με βάση το νέο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)»
Διοργανώνεται σεμινάριο με θέμα «Ο Ρόλος και τα Καθήκοντα του Λειτουργού Προστασίας Δεδομένων (DPO) με βάση το νέο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)» στην
Λεμεσό 05 & 06/09/2018 στο Ξενοδοχείο ATLANTICA MIRAMARE.

Περισσότερες πληροφορίες