Διοργανώνεται Σεμινάριο με θέμα «Οργάνωση Γραφείου με τη χρήση της Τεχνολογίας» στις 30/01/18 στο ξενοδοχείο Hilton Park και στις 06/02/18 στα Γραφεία του ΕΒΕ Λεμεσού.

Περισσότερες πληροφορίες