Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αποτελεί το πιο άρτιο και πιο απαιτητικό θεσμικό πλαίσιο παγκόσμια. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που φορά τα απόβλητα είναι εξίσου απαιτητική. Στην παρούσα φάση βρίσκεται υπό εξέλιξη η ριζική αναθεώρηση των πολιτικών και των νομοθεσιών που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων, υπό την επωνυμία «Πακέτο Κυκλικής Οικονομίας», (Circular Economy Package). Το Πακέτο καλύπτει το σύνολο των πολιτικών για τη διαχείριση των αποβλήτων για την περίοδο 2018 – 2030.

Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 13 & 20 Ιουνίου 2019, Ξενοδοχείο HILTON PARK, Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες