Το σεμινάριο αυτό θα προσφέρει μια στρατηγική προσέγγιση στην διαχείριση της online ανάπτυξης μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων και νεοσύστατων εταιριών (start-ups). Ο στόχος είναι οι συμμετέχοντες να μάθουν πώς θα βελτιώσουν τις ικανότητες διαχείρισης με τη χρήση ειδικών εργαλείων, μεθόδων και τακτικών, οι οποίες περιλαμβάνουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον κλάδο.

Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 20-21 Μαρτίου 2019, ΕΒΕ Λεμεσού

100% Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ

Περισσότερες πληροφορίες