Το One-to-One Online Marketing (διαδικτυακό μάρκετινγκ one-to-one) είναι μια συγκεκριμένη προσέγγιση στο διαδικτυακό μάρκετινγκ και τις πωλήσεις σύμφωνα με την οποία αναλύονται δημιουργούνται και αποστέλλονται στους πελάτες εξατομικευμένες προσφορές πωλήσεων ή μάρκετινγκ με βάση μια στρατηγική προσέγγιση.

100% Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ

Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 9-10 Απριλίου, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες