Σεμινάριο με θέμα «Εσωτερικοί επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας με βάση το ISO 9001:2015» στις 7 και 11 Ιουνίου 2018 στο ξενοδοχείο The Classic στη Λευκωσία.

Περισσότερες πληροφορίες