Λεπτομέρειες Event

Αυτό το γεγονός τελείσε στις 24 Οκτώβριος 2017


Διοργανώνεται σεμινάριο «Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στη Διαχείρηση και Εκτίμηση του Κινδύνου στην Εργασία» στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Hilton Park.

Περισσότερες πληροφορίες