Λεπτομέρειες Event

  • Date:

Διοργανώνεται σεμινάριο με θέμα «Διεθνοποιήση Επιχειρήσεων – Εργαλεία Τεχνικές Μετάβασης στο Εξωτερικό» στις 31 Οκτωβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες