Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια της δια νόμου δραστηριοποίησης του στα θέματα της διαμεσολάβησης στον τόπο μας (Νόμος που προνοεί για Ορισμένα Θέματα Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Ν.159(1)/2012) ανακοινώνει τη διοργάνωση 24ωρου προγράμματος με σκοπό την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στους διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Περισσότερες πληροφορίες

Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Σεμιναρίων ΠΑΣΥΔΥ, Λευκωσία

Ημερομηνίες και Ώρες Διεξαγωγής:

– Τρίτη 05/03/2019, Πέμπτη 07/03/2019, 16:30 – 21:00
– Τρίτη 12/03/2019, Πέμπτη 14/03/2019, 16:30 – 21:00
– Τρίτη 19/03/2019, Πέμπτη 21/03/2019, 16:30 – 21:00