Λεπτομέρειες Event

Αυτό το γεγονός τελείσε στις 13 Ιούλιος 2018


Ενημερωτικές ημερίδες κατά τη διάρκεια του Ιουλίου αναφορικά με το Σχέδιο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για ίδια κατανάλωση διοργανώνει το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και η συμμετοχή για τα μέλη του ΚΕΒΕ είναι δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες