Εργαστήρι με θέμα την Ευαισθητοποίηση και Προώθηση της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας-Τα θετικά Οφέλη Μάθησης στον Εργασιακό Χώρο για τις ΜΜΕ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 στον 2ο όροφο του Μεγάρου του ΚΕΒΕ και σε αυτό μπορεί να παρευρεθεί οποιαδήποτε επιχείρηση.

Περισσότερες πληροφορίες