Επιχειρηματικό φόρουμ στο Hong – Kong διοργανώνεται στις 7-11 Νοεμβρίου από το ΚΕΒΕ, τον Κυπρο-Κινεζικό Σύνδεσμο σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Περισσότερες πληροφορίες