Επιχειρηματική αποστολή στο Λονδίνο διοργανώνει το ΚΕΒΕ και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  σε συνεργασία με τον Κύπρο-Βρετανικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο και την ΟΕΒ,  μεταξύ 6-8 Νοεμβρίου με σκοπό την ευρύτερη προώθηση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και του Ην. Βασιλείου.

Περισσότερες πληροφορίες