Σκοπός του σεμιναρίου είναι η σε βάθος ενημέρωση  των Λειτουργών Ασφάλειας καθώς και των ατόμων που ορίζονται από τον εργοδότη ως ΕΣΥΠΠ με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002, για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας.

Ημερομηνίες και Χώρος Διεξαγωγής: 4 & 5 Φεβρουαρίου 2019, Ξενοδοχείο HILTON CYPRUS Λευκωσία

Περισσότερες πληροφορίες