Η συμβολή της Τυποποίησης και των Προτύπων στην Τεχνολογία «Blockchain and Distribute Ledger Technologies» αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο καυτά θέματα στην οικονομία. Με αυτό τον σκοπό διοργανώνεται ενημερωτική Ημερίδα από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:30 μμ.

Περισσότερες πληροφορίες