Λεπτομέρειες Event

Αυτό το γεγονός τελείσε στις 13 Μάρτιος 2018


Σεμινάριο με θέμα την εκπαίδευση στη Διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων διοργανώνει το ΚΕΒΕ στις 12-13 Μαρτίου 2018 στο ξενοδοχείο Hilton Park.

Περισσότερες πληροφορίες