Τη μεγαλύτερη αύξηση του χρέους σε συνάρτηση με το ΑΕΠ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2018 κατέγραψε η Ελλάδα (182.2%), η Ιταλία (133%), η Πορτογαλία (125%), η Κύπρος (110.9%) και το Βέλγιο (105.4%) και τη μικρότερη η Εσθονία (8%), το Λουξεμβούργο (21.7%) και η Βουλγαρία (23.1%).

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018, έξι κράτη-μέλη παρουσίασαν αύξηση του χρέους τους κατά το τρίτο τρίμηνο σε συνάρτηση με το ΑΕΠ, 19 κράτη-μέλη παρουσίασαν μείωση και τρία παρέμειναν σταθερά. Την μεγαλύτερη αύξηση σε συνάρτηση με το ΑΕΠ είδε η Κύπρος κατά 6.9 ποσοστιαίες μονάδες και η Ελλάδα με 4.8 ποσοστιαίες μονάδες. Την μεγαλύτερη μείωση κατέγραψε η Μάλτα με -3.1%, η Σλοβενία και η Κροατία (-1.6%) η Ουγγαρία και η Τσεχία (-1.4%), η Ολλάνδία (-1.1%) και η Πολωνία (-1%).

Τώρα, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2017, η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε συνάρτηση με το ΑΕΠ κατά 9.7%. Ακολουθούν η Ελλάδα με 7.4%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 0.4% και η Σλοβακία με 0.1%. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφτηκαν στη Σλοβενία (-8%), στη Μάλτα (-6.8%), στη Πορτογαλία (-4.6%), στην Αυστρία (-4.3%), στη Λιθουανία (-4.2%), στην Ολλανδία (-4.1%), στην Ιρλανδία και Κροατία (-4%).