Οι τιμές των κατοικιών στην Κύπρο σημείωσαν αύξηση 3,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο και αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 οι τιμές μειώθηκαν κατά -3,0% σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2016, αλλά αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2016. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εν τω μεταξύ, οι τιμές των κατοικιών, όπως μετρώνται από το Δείκτη Τιμών Κατοικιών, αυξήθηκαν κατά 3,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 4,4% στην ΕΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2017, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,8% στην ΕΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στις τιμές κατοικιών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2017 σημειώθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (+ 13,3%), Ιρλανδία (+ 10,6%) και Λιθουανία (+ 10,2%) οι τιμές μειώθηκαν στην Ιταλία (-0,2%). Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Λετονία (+ 6,1%), στη Σλοβακία (+ 5,6%) και στη Ρουμανία (+ 4,9%), ενώ παρατηρήθηκαν μειώσεις στην Ουγγαρία (-1,5% ).