Ανακοινώσεις Τελωνείων

Τροποποίηση παραρτήματος για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

Το Τμήμα Τελωνείων σας ενημερώνει σχετικά με την Τροποποίηση παραρτήματος για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων καταγωγής Βιετνάμ

Το Τμήμα Τελωνείων σας ενημερώνει σχετικά με την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων καταγωγής Βιετνάμ.

Τοποθεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία όπου εκτελούνται δραστηριότητες τελωνειακού ενδιαφέροντος

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις καταχωρήσεις σε ιστοσελίδα UNECE τοποθεσιών όπου διεξάγονται δραστηριότητες σχετικά με εμπόριο και μεταφορές.

Επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Τροποποιείται ο κανονισμός για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά των προσώπων που παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόνγκο.

Πενταετής η ισχύς των πιστοποιητικών γνησιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών των Φιλιππινών

Πενταετής θα είναι η ισχύς των πιστοποιητικών γνησιότητας που εκδίδει το Υπουργείο Εξωτερικών και οι Πρεσβείες και τα Προξενεία των Φιλιππινών.