Ανακοινώσεις Τελωνείων

Τροποποίηση Επεξηγηματικών Σημειώσεων για την διάκριση ΣΟ 9608 30 00 – «στυλογράφοι αφής»

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με την τροποποίηση Επεξηγηματικών Σημειώσεων για την διάκριση ΣΟ 9608 30 00 – «στυλογράφοι αφής». Περισσότερες πληροφορίες

Περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές εξαρτημάτων σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα από Κίνα και Ταϊβάν

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με την επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές εξαρτημάτων σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα από Κίνα και Ταϊβάν. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κόντρα πλακέ οκουμέ καταγωγής Κίνας

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με την επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κόντρα πλακέ οκουμέ καταγωγής Κίνας. Περισσότερες πληροφορίες

Δασμολογική κατάταξη «πόρπες που προορίζονται ως μηχανισμός κλεισίματος για ζώνες ασφαλείας»

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με την δασμολογική κατάταξη «πόρπες που προορίζονται ως μηχανισμός κλεισίματος για ζώνες ασφαλείας» – Κωδικός ΣΟ 8308 90 00 Περισσότερες πληροφορίες

Δασμολογική κατάταξη «κενού κυλινδρικού φυσιγγίου για ηλεκτρονικό τσιγάρο»

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με την δασμολογική κατάταξη «κενού κυλινδρικού φυσιγγίου για ηλεκτρονικό τσιγάρο» – Κωδικός ΣΟ 8543 90 00 Περισσότερες πληροφορίες