Ανακοινώσεις Τελωνείων

Τελωνειακές διατυπώσεις σε εμπορεύματα που προορίζονται για πλοία και εξέδρες που βρίσκονται στην ΑΟΖ τρίτων χωρών

Ηλεκτρονική υποβολή διασάφησης εξαγωγής/επανεξαγωγής ανάλογα με τον τελωνειακό χαρακτήρα των εμπορευμάτων απαιτείται για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής τελωνειακών διατυπώσεων

Περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα. Περισσότερες πληροφορίες

Περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα κατά προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές προϊόντων συνεχούς νήματος από γυάλινες ίνες καταγωγής Κίνας

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με την Επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές προϊόντων συνεχούς νήματος από γυάλινες ίνες καταγωγής Κίνας. Περισσότερες πληροφορίες

Αεροπορικές εταιρείες στις οποίες έχει δοθεί άδεια εφαρμογής απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης επίπεδο 2

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με τις Αεροπορικές εταιρείες στις οποίες έχει δοθεί άδεια εφαρμογής απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης επίπεδο 2 Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο καταγωγής Κίνας

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με την επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο καταγωγής Κίνας. Περισσότερες πληροφορίες

Τροποποίηση Επεξηγηματικών Σημειώσεων για την διάκριση ΣΟ 9021 10 10 – «Είδη και συσκευές ορθοπεδικής»

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με την τροποποίηση Επεξηγηματικών Σημειώσεων για την διάκριση ΣΟ 9021 10 10 – «Είδη και συσκευές ορθοπεδικής». Περισσότερες πληροφορίες