Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος καταγωγής Κίνας

Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος καταγωγής Κίνας.

Τροποποίηση εκτελεστικού κανονισμού για την επέκταση οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου καταγωγής Κίνας

H EE με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την Τροποποίηση εκτελεστικού κανονισμού για την επέκταση οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου καταγωγής Κίνας.

Οδηγός για τη συμπλήρωση αίτησης/άδειας για χρήση των καθεστώτων τελειοποίησης στο σύστημα Τελωνειακών Αποφάσεων

Εκδόθηκε οδηγός για τη συμπλήρωση αίτησης/άδειας για χρήση των καθεστώτων τελειοποίησης στο σύστημα Τελωνειακών Αποφάσεων για οικονομικούς φορείς και τελωνειακούς λειτουργούς.

Επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τροχοφόρων φορείων και των βασικών μερών τους καταγωγής Κίνας

Επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τροχοφόρων φορείων και των βασικών μερών τους καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων.

Έκδοση αποδεικτικών καταγωγής κατά την εξαγωγή στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι χώρες Νέα Καληδονία, Άγιος Πέτρος και Μικελόν και Γαλλική Πολυνησία τροποποίησαν τους δασμούς που εφαρμόζουν για τα προϊόντα καταγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κεραμικών πλακιδίων καταγωγής Κίνας

Επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλακιδίων και πλακών δαπέδων ή επένδυσης απο κεραμευτική ύλη κύβων, ψηφίδων και παρόμοιων ειδών για μωσαϊκά καταγωγής Κίνας.