Ανακοινώσεις Τελωνείων

Καταχώρηση πληροφοριών για μηχανοκίνητα οχήματα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την καταχώρηση πληροφοριών για μηχανοκίνητα οχήματα των δασμολογικών κλάσεων του κεφαλαίου 87 (Συμπληρωματική Εγκύκλιος).

Εφαρμογή της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ και Σιγκαπούρη

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης.

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση των των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας – Δασμολογική κλάση 9503.

Τροποποίηση ειδικών περιορισμών στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιρακ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση των ειδικών περιορισμών στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιρακ.

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας – Δασμολογική διάκριση 9503 00 70.