Ανακοινώσεις Τελωνείων

Ανακοίνωση αναφορικά με την επιστροφή ή τη διαγραφή δασμών αντιντάμπινγκ που καταβλήθηκαν για επιτραπέζια σκεύη από κεραμευτική ύλη καταγωγή Κίνας

Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την επιστροφή ή τη διαγραφή δασμών αντιντάμπινγκ που καταβλήθηκαν για επιτραπέζια σκεύη από κεραμευτική ύλη καταγωγή Κίνας.

Αεροπορικές εταιρείες στις οποίες έχει δοθεί άδεια εφαρμογής απλουστευμένης διαδικασίας Ενωσιακής / Κοινής διαμετακόμισης – επίπεδο 2

H ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με τις Αεροπορικές εταιρείες στις οποίες έχει δοθεί άδεια εφαρμογής απλουστευμένης διαδικασίας Ενωσιακής / Κοινής διαμετακόμισης – επίπεδο 2

Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο

Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με τον •Οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο.