Ανακοινώσεις Τελωνείων

Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στην Τυνησία

H EE με εγκύκλιο της σας ενημερώνει σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στην Τυνησία.

Δασμολογική κατάταξη μηχανικής συσκευής για την διασπορά ειδών όπως λιπασμάτων, άμμου κ.λ.π. – Κωδικός ΣΟ 8424 89 70

Καθορίζεται η δασμολογική κατάταξη στη Συνδυασμένη Ονοματολογία συσκευής καλούμενης «χειροκίνητος διασκορπιστής».

Πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ στιε εισαγωγές τροχοφόρων φορείων και των βασικών μερών τους

Ολοκληρώθηκε η έρευνα σχετικά με την πιθανή καταστράγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές τροχοφόρων φορείων και των βασικών μερών τους, συστημάτων Κίνας που αποστέλλονται απο το Βιετνάμ, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Βιετνάμ είτε όχι.

Κυρώσεις Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ και Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Λιβύης – Πλοίο “LYNN S”

Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με τις Κυρώσεις Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ και Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Λιβύης – Πλοίο “LYNN S”.

Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2399 (2018) για κυρώσεις κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας

Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 2399 (2018) για κυρώσεις κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας.

Κατάργηση Εκτελεστικού Κανονισμού όσον αφορά δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων

H EE με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την Κατάργηση Εκτελεστικού Κανονισμού όσον αφορά δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων.