Ανακοινώσεις Τελωνείων

Περιοριστικά μέτρα ΕΕ λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

Επιβάλλονται περιορισμοί στις εξαγωγές ορισμένων αγαθών στη Λιβύη, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διακίνηση μεταναστών και την εμπορία προσώπων. Περισσότερες πληροφορίες

Κτηνιατρικοί Έλεγχοι στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες χώρες ζώων και ζωικών προϊόντων

Σύμφωνα με το Διάταγμα, κανένας έμπορος ζώων δεν επιτρέπεται να εισάγει απο τρίτη χώρα ή/και να διακινεί από κράτος μέλος, ή/και να πωλεί, ή/και με στόχο την πώληση, να διαφημίζει ή να προσφέρει ή να εκθέτει ζώρα. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ανθεκτικών στη διάβρωση χαλύβων καταγωγής Κίνας

Επιβάλλεται προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ανθεκτικών στη διάβρωση χαλύβων καταγωγης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ράβδων οπλισμού σκυροδέματος καταγωγής Λευκορωσίας

Τροποποιείται ο εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ράβδων οπλισμού σκυροδέματος καταγωγής Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Περισσότερες πληροφορίες

Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 με αρ.124(Ι)/2017

Τροποποιείται ο Περί Φόρων Κατανάλωσης με την εισαγωγή ενός μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στην μπύρα που παράγεται από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία με παραγωγή μέχρι χίλια εκατόλιτρα μπύρας ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες

Κατάλογος κυρώσεων ΣΑ ΟΗΕ κατά της Αλ Κάιντα

Η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει προβεί στην προσθήκη έξι προσώπων και τεσσάρων οντοτήτων και στη διαγραφή ενός φυσικού προσώπου απο τον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων. Περισσότερες πληροφορίες

Περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα

Τροποποιείται ο Κανονισμός σύμφωνα με τον οποίο αφαιρέθηκαν 3 φυσικά πρόσωπα από το σχετικό κατάλογο κυρώσεων που συνδέται με τις οργανώσεις ISIL και Αλ Κάιντα. Περισσότερες πληροφορίες

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. των κλάσεων 9612 10 10 έως 9612 10 80

Με την τροποποίηση αυτή προστίθεται νέο κείμενο στην επεξηγηματική σημείωση για τις διακρίσεις της Σ.Ο. των κλάσεων 9612 10 10 έως 9612 10 80. Περισσότερες πληροφορίες