Ανακοινώσεις Τελωνείων

Ειδικοί περιορισμοί στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τους ειδικούς περιορισμοί στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ. Περισσότερες πληροφορίες

Νέο οριζόντιο καθεστώς αυτόνομων περιοριστικών μέτρων Ε.Ε. κατά κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για το νέο οριζόντιο καθεστώς αυτόνομων περιοριστικών μέτρων Ε.Ε. κατά κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της. Περισσότερες πληροφορίες

Περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα. Περισσότερες πληροφορίες

Αυτόνομες Δασμολογικές Ποσοστώσεις για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την αυτόνομες Δασμολογικές Ποσοστώσεις για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα – Κανονισμός (ΕΕ) 2019/998 του Συμβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες

Δασμολογική κατάταξη αυτοστερεούμενου φυτευτού κοχλία

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη δασμολογική κατάταξη αυτοστερεούμενου φυτευτού κοχλία – Κωδικός ΣΟ 7318 15 95. Περισσότερες πληροφορίες

Δασμολογική κατάταξη κουτιού οπτικών ινών χωρίς συνδέσμους – Κωδικός ΣΟ 3926 90 97

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη δασμολογική κατάταξη κουτιού οπτικών ινών χωρίς συνδέσμους – Κωδικός ΣΟ 3926 90 97. Περισσότερες πληροφορίες

Δασμολογική κατάταξη από υφαντικές ύλες – Κωδικός ΣΟ 6307 90 98

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη δασμολογική κατάταξη από υφαντικές ύλες – Κωδικός ΣΟ 6307 90 98. Περισσότερες πληροφορίες

Δασμολογική κατάταξη υποστρώματος για κατασκήνωση – Κωδικός ΣΟ 6306 90 00

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη δασμολογική κατάταξη υποστρώματος για κατασκήνωση – Κωδικός ΣΟ 6306 90 00. Περισσότερες πληροφορίες

Δασμολογική κατάταξη «αθλητικής ζώνης» στον κωδικό ΣΟ 6307 90 10

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη δασμολογική κατάταξη «αθλητικής ζώνης» στον κωδικό ΣΟ 6307 90 10. Περισσότερες πληροφορίες

Δασμολογική κατάταξη «παρασκευάσματος διατροφής» – ΣΟ 2106 90 92

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη δασμολογική κατάταξη «παρασκευάσματος διατροφής» – ΣΟ 2106 90 92. Περισσότερες πληροφορίες