Ανακοινώσεις Τελωνείων

Τροποποίηση Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. των κωδικών: ΣΟ 1211 90 86, 2939 71 00 και 2939 79, 3824 99 92 και 3824 99 93

Η ΕΕ με εγκύκλιο ενημερώνει σχετικά με την Τροποποίηση Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. των κωδικών: ΣΟ 1211 90 86, 2939 71 00 και 2939 79, 3824 99 92 και 3824 99 93

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της ΕΕ – ΔΔ 9503 00

Με την τροποποίηση αυτή παρέχεταθ διευκρίνιση για το διαχωρισμό των παιχνιδιών που αναπαριστούν ανθρώπινες υπάρξεις και αυτών που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις.

Απλούστευση Ηλεκτρονικού Εγγράφου Μεταφοράς (ETD)

Απλοποιείται το ηλεκτρονικό έγγραφο μεταφοράς και ως εκ τούτου το Παράρτημα πρέπει να αντικατασταθεί, αφού πλέον περιλαμβάνονται εταιρείες που έχουν εξασφαλίσει άδεια για την εφαρμογή της απλούστευσης του ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως διασάφησης.

Περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα

Επιβάλλονται συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα μκατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL και Αλ Κάιντα. Στο σχετικό κατάλογο κυρώσεων επικαιροποιήθηκαν τέσσερισ καταχωρήσεις.

Τροποποίηση κανονισμού για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών καταγωγής Κίνας

Ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στις εισαγωγές καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, επεκτείνεται στις εισαγωγές των ίδιων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που αποστέλλονται από την Ινδία και την Ινδονησία.