Ανακοινώσεις Τελωνείων

Αυτόνομες Ενωσιακές Δασμολογικές Ποσοστώσεις

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με τις αυτόνομες Ενωσιακές Δασμολογικές Ποσοστώσεις σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα.

Λειτουργία συστήματος REX

Σε λειτουργία τίθεται το νέο κεντρικό ηλεκτρικό τελωνειακό σύστημα πληροφορικής, το σύστημα των Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX. Με την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος καταργείται σταδιακά το πιστοποιητικό καταγωγής FORM A

Περιοριστικά μέτρα για καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Τροποποιείται ο κατάλογος προσώπων, ομάδων και οντοτήτων από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των οποίων δεσμέυονται περιουσιακά στοιχεία, κεφάλαια και οικονομικοί πόροι.

Περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία

Τροποποιούνται τα περιοριστικά μέτρα καά της Συρίας στα οποία περιλαμβάνονται Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες και οργανισμοί των οποίων δεσμεύονται τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην κατοχή ή υπό την ιδιοκτησία τους.

Ειδικοί περιορισμοί στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ

Τροποποιείται ο Κανονισμός που αφορά ειδικούς περιορισμούς στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ. Η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας αφαίρεσε 7 οντότητες

Επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ράβδων οπλισμού σκυροδέματος από την Λευκορωσία

Προσωρινός δασμός αντιντάμπιγκ επιβάλλεται στις εισαγωγές ορισμένων ράβδων οπλισμού σκυροδέματος από σίδηρο ή μη κρατατοποιημένο χάλυβα.