Ανακοινώσεις Τελωνείων

Αξία εμπορευμάτων που μπορεί να παραχωρηθεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την αξία των εμπορευμάτων για την οποία μπορεί να παραχωρηθεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση με απλουστευμένες διαδικασίες.

Δασμολογική κατάταξη προϊόντος που χρησιμοποιείται στη στερέωση πλακών επένδυσης τοίχου

Καθορίζετα η δασμολογική κατάταξη στη Συνδυασμένη Ονοματολογία προϊόντος που αποτελείται από ράγες αλουμινίου και που χρησιμοποιείται στη στερέωση πλακών επένδυησς τοίχου.

Δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων – Κατάταξη βιδών ιατρικών εμφυτεύσεων στον κωδικό ΣΟ 8108 90 90

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταργείται ο κανονισμός που αφορά την κατάταξη βιδών ιατρικής εμφυτεύσεως στον κωδικό ΣΟ 8108 90 90 ως άλλο τεχνούργημα από τιτάνιο.

Εκ νέου επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υποδημάτων με το πάνω μέρος από δέρμα, καταγωγής Κίνας και Βιετνάμ

H EE με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την Εκ νέου επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υποδημάτων με το πάνω μέρος από δέρμα, καταγωγής Κίνας και Βιετνάμ.