Ανακοινώσεις Τελωνείων

Άνοιγμα και τρόπος διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας καταγωγής Κοσσυφοπεδίου

Έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας καταγωγής Κοσσυφοπεδίου.

Κατάλογος κυρώσεων ΣΑ ΟΗΕ κατά της ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα

Τροποποιείται ο Κανονισμός του Συμβουλίου της ΕΕ για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL και Αλ Κάιντα.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων καταγωγής Κίνας και Βιετνάμ

Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ επιβλήθηκε εκ νέου και οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων υποδημάτων με το πάνο μέρος απο δέρμα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Βιετνάμ.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές επιτραπέζιων σκευών από κεραμευτική ύλη καταγωγή Κίνας

Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές επιτραπέζιων σκευών από κεραμευτική ύλη καταγωγή Κίνας.