Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων καταγωγής Κίνας

Επιβλήθηκε οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Ο κανονισμός άρχισε να ισχύει από τις 7 Μαρτίου 2018.

Δασμολογική κατάταξη μειγμάτων με βάση μια ή περισσότερες ευώδεις ουσίες

Τα μείγματα ευωδών ουσιών και τα μείγματα με βάση μια ή περισσότερες ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή υγρών παρασκευασμάτων για χρήση σε ηλεκτρονικά τσιγάρα, κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 3302 της ΣΟ.

Διορθωτικό στον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/341

Το διορθωτικό του Κατ” Εξουσιοδότηση Κανονισμού αφορά κυρίως γλωσσικές διατυπώσεις των παραρτημάτων 2, 3, 4 και 5 αναφορικά με την αίτηση και απόφαση/έκδοση απόφασης Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών.

Αεροπορικές εταιρείες στις οποίες έχει δοθεί άδεια εφαρμογής απλουστευμένης διαδικασίας Ενωσιακής / Κοινής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού

Έχει δοθεί στην Aegean Air Lines διευρυμένη άδεια για χρήση του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης βάσει ηλεκτρονικού δηλωτικού στις ενδοενωσιακές μεταφορές φορτίου.Σύμφωνα με την άδεια συμπεριλαμβάνεται και ο Διεθνής Αερολιμένας Charles de Galle (Παρίσι).