Ανακοινώσεις Τελωνείων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του από Εγκύκλιο που έλαβε από το Τμήμα Τελωνείων για την εγκαθίδρυση νέου οριζόντιου καθεστώτος περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) Ε.Ε., κατά της διάδοσης και της χρήσης χημικών όπλων. Περισσότερες πληροφορίες

Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του από Εγκύκλιο που έλαβε από το Τμήμα Τελωνείων για τα περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας Περισσότερες πληροφορές

Αναθεώρηση Αρ. 7 Εγκυκλίου ΕΕ – «ΔΜ» (188) με ημερομηνία 18 Μαΐου 2018 – Απλούστευση Ηλεκτρονικού Εγγράφου Μεταφοράς (ETD).

Ενημέρωση για την αναθεώρηση Αρ. 7 Εγκυκλίου ΕΕ – «ΔΜ» (188) με ημερομηνία 18 Μαΐου 2018  – Απλούστευση Ηλεκτρονικού Εγγράφου Μεταφοράς (ETD). Περισσότερες πληροφορίες

Περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα

Ενημέρωση για τα περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da’esh) και Αλ Κάιντα. Περισσότερες πληροφορίες

Προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα αγαθά που μπορούν να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αεροσκάφη.

Προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα αγαθά που μπορούν να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αεροσκάφη. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων επισώτρων για λεωφορεία ή φορτηγά.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων επισώτρων για λεωφορεία ή φορτηγά. Περισσότερες πληροφορίες

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της ΕΕ αναφορικά με την κλάση 9503

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της ΕΕ αναφορικά με την κλάση 9503 Περισσότερες πληροφορίες