Ανακοινώσεις Τελωνείων

Συμφωνία Πρεσπών και τελωνειακές διαδικασίες στις συναλλαγές με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Συμφωνία Πρεσπών και τελωνειακές διαδικασίες στις συναλλαγές με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Περισσότερες πληροφορίες  – ΔΣ (37)

Ειδικοί περιορισμοί στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τους ειδικούς περιορισμούς στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ. ΑΠΚ ΙΡΑΚ 32 ΑΠΚ ΙΡΑΚ 33

Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Περισσότερες πληροφορορίες

Απόφαση και Κανονισμός που έχουν ως αντικείμενο την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά του Ιράν

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την απόφαση και Κανονισμός που έχουν ως αντικείμενο την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά του Ιράν. Περισσότερες πληροφορίες

Άρση περιοριστικών μέτρων κατά της Δημοκρατίας των Μαλβίδων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την αρση περιοριστικών μέτρων κατά της Δημοκρατίας των Μαλβίδων. Περισσότερες πληροφορίες

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. της δασμολογικής κλάσης 2206

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. της δασμολογικής κλάσης 2206 και των διακρίσεων 2208 90 91 και 2208 90 99. Περισσότερες πληροφορίες

Ειδικοί περιορισμοί στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τους ειδικούς περιορισμοί στις οικονομικές και χρηματοδοτικές σχέσεις με το Ιράκ. Περισσότερες πληροφορίες

Νέο οριζόντιο καθεστώς αυτόνομων περιοριστικών μέτρων Ε.Ε. κατά κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για το νέο οριζόντιο καθεστώς αυτόνομων περιοριστικών μέτρων Ε.Ε. κατά κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την Ένωση ή τα κράτη μέλη της. Περισσότερες πληροφορίες