Ανακοινώσεις Τελωνείων

Καθοδηγητικό Σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας.

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον καθοδηγητικό Σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. Περισσότερες πληροφορίες

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2019/368 για την κατάργηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 444/2013 σχετικά με την δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία.

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2019/368 για την κατάργηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 444/2013 σχετικά με την δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία. Περισσότερες πληροφορίες

Δασμολογική κατάταξη «καλύμματος αποχετεύσεων» και κατάργηση Εκτελεστικού Κανονισμού – ΣΟ 7325 99 90

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη δασμολογική κατάταξη «καλύμματος αποχετεύσεων» και κατάργηση Εκτελεστικού Κανονισμού – ΣΟ 7325 99 90. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές δερμάτων σαμουά καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, έπειτα από επενεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων.

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές δερμάτων σαμουά καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, έπειτα από επενεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων. Περισσότερες πληροφορίες

Χρήση του τελωνειακού εγγράφου ATA CARNET κατά την Προσωρινή Εισαγωγή μη ενωσιακών εμπορευμάτων

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την χρήση του τελωνειακού εγγράφου ATA CARNET κατά την Προσωρινή Εισαγωγή μη ενωσιακών εμπορευμάτων. Περισσότερες πληροφορίες

Τροποποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού για επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων, από ελατό χυτοσίδηρο, καταγωγής Κίνας και Ταϊλάνδης

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού για επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων, από ελατό χυτοσίδηρο, καταγωγής Κίνας και Ταϊλάνδης. Περισσότερες πληροφορίες

Τροποποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού για επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων αντικειμένων χυτοσιδήρου καταγωγής Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού για επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων αντικειμένων χυτοσιδήρου καταγωγής Κίνας. Περισσότερες πληροφορίες

Τροποποίηση Κανονισμού για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση Κανονισμού για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Κίνας. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Αργεντινής

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Αργεντινής. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα. Περισσότερες πληροφορίες