Ανακοινώσεις Τελωνείων

Τροποποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού κατόπιν επανεξέτασης για «νέο εξαγωγέα»

Τροποποιείται ο εκτελεστικός κανονισμός της ΕΕ αναφορικά με την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Αυτόνομες Ενωσιακές Δασμολογικές Ποσοστώσεις

Ο κανονισμός σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστόσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα έχει σημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.

Κυρώσεις Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ κατά της Λιβυής

Επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη.Οι κυρώσεις αφορούν μεταξύ άλλων, στην απαγόρευση φόρτωσης, μεταφοράς ή εκφόρτωσης αργού πετρελαίου από τη Λιβύη και πρόσβαση σε λιμάνια και έχουν ισχύ μέχρι τις 18/01/2018.

Τροποποίηση των επεξηγηματικών Σημειώσεων στης Σ.Ο. στις διακρίσεις 2710 19 11 έως 2710 19 29, 2710 19 21, 2710 19 25 και 2710 19 29

Τροποποιούνται οι επεξηγηματικές σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας στις διακρίσεις 2710 19 11 εως 2710 19 29, 2710 19 25 και 2710 19 29.

Εκ νέου επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ποδηλάτων

Ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε στις εισαγωγές δίτροχων ποδηλάτων χωρίς κινητήρα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, επεκτείνεται και στις εισαγωγές των ειδών αυτών που αποστέλλονται από τη Σρι Λάνκα.

Εισαγωγή Πολιτικών Αεροσκαφών από 1η Ιανουαρίου 2018

Η εισαγωγή πολιτικών αεροσκαφών που υπάγονται στις διακρίσεις 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40 δύναται να πραγματοποιηθεί με την καταχώρισή τους σε μητρώο κράτους μέλους ή τρίτης χώρας