Ανακοινώσεις Τελωνείων

Κατάργηση Εκτελεστικού Κανονισμού σχετικά με την δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στην Σ.Ο.

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την κατάργηση Εκτελεστικού Κανονισμού σχετικά με την δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στην Σ.Ο. Περισσότερες πληροφόρίες

Δασμολογική κατάταξη συσκευής ήχου καλούμενη «ηχομπάρα» (soundbar)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη Δασμολογική κατάταξη συσκευής ήχου καλούμενη «ηχομπάρα» (soundbar). Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα με οργανική επικάλυψη καταγωγής Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα με οργανική επικάλυψη καταγωγής Κίνας. Περισσότερες πληροφορίες

Δασμολογική κατάταξη είδους στην οργάνωση καλωδίων στους φωριαμούς

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη δασμολογική κατάταξη είδους που έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται στην οργάνωση καλωδίων στους φωριαμούς – Κωδικός ΣΟ 8302 42 00. Περισσότερες πληροφορίες

Αναθεώρηση Εγκυκλίου ΕΕ για Απλούστευση Ηλεκτρονικού Εγγράφου Μεταφοράς (ETD)

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την αναθεώρηση Αρ. 8 Εγκυκλίου ΕΕ – «ΔΜ» (188) με ημερομηνία 18 Μαΐου 2018. Απλούστευση Ηλεκτρονικού Εγγράφου Μεταφοράς (ETD). Περισσότερες πληροφορίες

Ομαδοποίηση εμπορευμάτων και χρήση κοινού κωδικού κατάταξης

 Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την ομαδοποίηση εμπορευμάτων και χρήση κοινού κωδικού κατάταξης. Περισσότερες πληροφορίες

Δασμολογική κατάταξη είδους με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα – Κωδικός ΣΟ 7318 16 39

 Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη δασμολογική κατάταξη είδους με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα – Κωδικός ΣΟ 7318 16 39. Περισσότερες πληροφορίες