Ανακοινώσεις Τελωνείων

Οχήματα που αφικνούνται από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ για προσωρινή χρήση

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα οχήματα που αφικνούνται από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ για προσωρινή χρήση.

Αναθεώρηση Εγκυκλίου Αρ. Ε.Ε. «Μ» (67) ημερομηνίας 9/4/2020 Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ ειδών που εισάγονται για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την αναθεώρηση Εγκυκλίου Αρ. Ε.Ε. «Μ» (67) ημερομηνίας 9/4/2020 Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ ειδών που εισάγονται για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

Επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1267, στις εισαγωγές ηλεκτροδίων συγκόλλησης από βολφράμιο που αποστέλλονται από το Λάος και την Ταϊλάνδη

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1267, στις εισαγωγές ηλεκτροδίων συγκόλλησης από βολφράμιο που αποστέλλονται από το Λάος και την Ταϊλάνδη.

Ηλεκτρονική Πιστοποίηση εντύπων επιστροφής ΦΠΑ σε ταξιδιώτες τρίτων χωρών

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Ηλεκτρονική Πιστοποίηση εντύπων επιστροφής ΦΠΑ σε ταξιδιώτες τρίτων χωρών.

Διαδικασία Πρόσβασης στο Σύστημα Εισαγωγών (Import System) του Τμήματος Τελωνείων από Εξωτερικούς Χρήστες / Οικονομικούς Φορείς

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη Διαδικασία Πρόσβασης στο Σύστημα Εισαγωγών (Import System) του Τμήματος Τελωνείων από Εξωτερικούς Χρήστες / Οικονομικούς Φορείς.

Εκ νέου επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο και χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, καταγωγής Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την εκ νέου επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο και χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, καταγωγής Κίνας.

Καταγραφή των εισαγωγών προϊόντων εξώθησης αλουμινίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τη καταγραφή των εισαγωγών προϊόντων εξώθησης αλουμινίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται ή δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται ή δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

Τροποποίηση διατάξεων του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού και του Εκτελεστικού Κανονισμού που αφορούν το καθεστώς προσωρινών εισαγωγών

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση διατάξεων του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού και του Εκτελεστικού Κανονισμού που αφορούν το καθεστώς προσωρινών εισαγωγών.