Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές οξαλικού οξέος καταγωγής Ινδίας και Κίνας

Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές οξαλικού οξέος καταγωγής Ινδίας και Κίνας.

Επικαιροποίηση παραπομπών Οδηγίας στους κωδικούς της Συνδιυασμένης Ονοματολογίας για ορισμένα προϊόντα

Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την Επικαιροποίηση παραπομπών Οδηγίας στους κωδικούς της Συνδιυασμένης Ονοματολογίας για ορισμένα προϊόντα.

Αναθεώρηση Αρ. 5 Εγκυκλίου ΕΕ – «ΔΜ» (188) με ημερομηνία 18 Μαΐου 2018 – Απλούστευση Ηλεκτρονικού Εγγράφου Μεταφοράς (ETD)

Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την Αναθεώρηση Αρ. 5 Εγκυκλίου ΕΕ – «ΔΜ» (188) με ημερομηνία 18 Μαΐου 2018 – Απλούστευση Ηλεκτρονικού Εγγράφου Μεταφοράς (ETD).

Επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα

Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα.