Ανακοινώσεις Τελωνείων

Αναστολή των αυτόνομων δασμών για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την αναστολή των αυτόνομων δασμών για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα. Περισσότερες πληροφορίες

Απόφαση και Εκτελεστικός Κανονισμός της ΕΕ για την εφαρμογή και την λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της Τρομοκρατίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την απόφαση και Εκτελεστικός Κανονισμός της ΕΕ για την εφαρμογή και την λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της Τρομοκρατίας. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Ινδονησίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Ινδονησίας. Περισσότερες πληροφορίες

Τροποποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Ρωσίας και Ουκρανίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Ρωσίας και Ουκρανίας. Περισσότερες πληροφορίες

Περιοριστικά μέτρα ΕΕ λόγω της κατάστασης στο Νότιο Σουδάν

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα περιοριστικά μέτρα ΕΕ λόγω της κατάστασης στο Νότιο Σουδάν. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής Ινδίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής Ινδίας. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλεκτροδίων βολφραμίου καταγωγής Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλεκτροδίων βολφραμίου καταγωγής Κίνας. Περισσότερες πληροφορίες

Τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. της ΕΕ αναφορικά με τη διάκριση ΣΟ 0408 99 80

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την τροποποίηση των Επεξηγηματικών Σημειώσεων της Σ.Ο. της ΕΕ αναφορικά με τη διάκριση ΣΟ 0408 99 80. Περισσότερες πληροφορίες

Περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μάλι – Ρηματική Διακοίνωση

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μάλι – Ρηματική Διακοίνωση. Περισσότερες πληροφορίες