Ανακοινώσεις Τελωνείων

Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τα περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή μέτρων διασφάλισης όσον αφορά την εισαγωγή ρυζιού indica καταγωγής Καμπότζης και Μιανμάρ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για  την επιβολή μέτρων διασφάλισης όσον αφορά την εισαγωγή ρυζιού indica καταγωγής Καμπότζης και Μιανμάρ. Περισσότερες πληροφορίες

Προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών του Ειρηνικού

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για  την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών του Ειρηνικού. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλεκτρικών ποδηλάτων καταγωγής Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για  την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού, οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ηλεκτρικών ποδηλάτων καταγωγής Κίνας. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές αψιδοειδών μηχανισμών με μοχλίσκο καταγωγής Κίνας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές αψιδοειδών μηχανισμών με μοχλίσκο καταγωγής Κίνας, έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων. Περισσότερες πληροφορίες

Φορολογική μεταχείριση προϊόντος με την ονομασία «BIGG ICE ROKZ»

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την φορολογική μεταχείριση προϊόντος με την ονομασία «BIGG ICE ROKZ». Περισσότερες πληροφορίες