Ανακοινώσεις Τελωνείων

Ανάκληση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης για έναν παραγωγό – εξαγωγέα

Ανακαλείται η αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης για την εταιρεία Chinaland Solar Energy αναφορικά με τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές βιοντίζελ από την Αργεντινή και Ινδονησία

Τροποποιείται ο εκτελεστικός κανονισμός για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές βιοντίζελ, καταγωγής Αργεντινής και Ινδονησίας.

Περιορισμούς στις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας

Απόφαση της ΕΕ προβλέπει περιορισμούς στις εισαγωγές και εξαγωγές ορισμένων αγαθών, υπηρεσιών και τεχνολογίας που έχουν σχέση με πυρηνικά όπλα, βαλλιστικούς πυραύλους ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής.

Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας

Η ΕΕ επιβάλλει περιοριστικά μέτρα κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, ως αντίδραση στις συνεχιζόμενες δραστηριότητές της για ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών όπλων.

Εφαρμογή Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ του Καναδά και της Ε.Ε.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, θα τεθεί σε εφαρμογή η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ του Καναδά, αφενός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των κρατών μελών της, αφετέρου.