Ανακοινώσεις Τελωνείων

Επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα

Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την Επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα.

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα

Η ΕΕ με εγκύκλιο της ενημερώνει σχετικά με την Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα.

Δασμολογική κατάταξη «σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο» – ΣΟ 7608 20 20

Καθορίστηκε η δασμολογική κατάταξη είδους αποτελούμενο από δύο σωλήνες συγκρατημένους με βραχίονες, με συνολικό μήκος περίπου 150 cm και διάμετρο κάθε σωλήνα περίπου 0,8 cm.

Περιοριστικά μέτρα ΕΕ κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο

Στο σχετικό κατάλογο των ατόμων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, έχουν διαγραφεί τα ονόματα έξι προσώπων και έχουν επίσης τροποποιηθεί οι καταχωρήσεις τεσσάρων προσώπων.