Ανακοινώσεις Τελωνείων

Καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής σχετικά με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 σε ορισμένα περιβάλλοντα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της ΕΕ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τo καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής σχετικά με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 σε ορισμένα περιβάλλοντα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της ΕΕ.

Ένορκος δήλωση για μεταχειρισμένα οχήματα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής ή άλλος πρωτότυπος τίτλος ιδιοκτησίας

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Ένορκο δήλωση για μεταχειρισμένα οχήματα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής ή άλλος πρωτότυπος τίτλος ιδιοκτησίας.

Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής περί ορισμένων μέτρων εμπορικής πολιτικής που αφορούν ορισμένα προϊόντα καταγωγής ΗΠΑ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής περί ορισμένων μέτρων εμπορικής πολιτικής που αφορούν ορισμένα προϊόντα καταγωγής ΗΠΑ.

Καταγραφή στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Τουρκίας – Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1686

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την καταγραφή στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Τουρκίας – Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1686.

Αναθεώρηση Εγκυκλίου Αρ. Ε.Ε. – «Μ» (67) ημερομηνίας 11/9/2020. Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ ειδών που εισάγονται για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την Αναθεώρηση Εγκυκλίου Αρ. Ε.Ε. – «Μ» (67) ημερομηνίας 11/9/2020. Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ ειδών που εισάγονται για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

Διακίνηση αρωματικών ουσιών των κωδικών ΣΟ 2106 90 20 και 3302 οι οποίες προορίζονται για την παραγωγή ειδών διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών με ογκομετρικό τίτλο μέχρι 1,2%

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την διακίνηση αρωματικών ουσιών των κωδικών ΣΟ 2106 90 20 και 3302 οι οποίες προορίζονται για την παραγωγή ειδών διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών με ογκομετρικό τίτλο μέχρι 1,2%.

Εφαρμογή προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών για αποπληρωμή Φόρων Κατανάλωσης για Ενωσιακά Εμπορεύματα

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με εγκύκλιο που κοινοποίησε το Τμήμα Τελωνείων για την εφαρμογή προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών για αποπληρωμή Φόρων Κατανάλωσης για Ενωσιακά Εμπορεύματα.