Σεμιναρια

Σεμινάριο για στρατηγική για καλύτερη απόδοση και αποτελέσματα

Το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι μέσα στα πλαίσια της πάγιας πολιτικής του για διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται άμεσα στις εξακριβωμένες ανάγκες του εμποροβιομηχανικού κόσμου, διοργανώνει το σεμινάριο με θέμα: «ALIGNING THE EMPLOYEE STRATEGY WITH A CUSTOMER STRATEGY FOR BETTER PERFORMANCE AND RESULTS».

Έξυπνες ιδέες για ενέργειες μάρκετινγκ

Σεμινάριο με θέμα τις έξυπνες ιδέες για ενέργειες μάρκετινγκ διοργανώνει το ΚΕΒΕ στις 12/11/2015 στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία. Το συγκεκριμένο σεμινάριο σκοπεύει να βοηθήσει τα στελέχη που ασχολούνται με το Μάρκετινγκ και τη Στρατηγική να βρουν νέους τρόπους χαμηλού κόστους για να προωθούν τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους.

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Εργατική Νομοθεσία στις Επιχειρήσεις»

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Εργατική Νομοθεσία στις Επιχειρήσεις». Ο βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις πρακτικές εφαρμογές των κυριότερων νόμων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και να αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν αυτούς τους νόμους στις δικές τους επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που διευθύνουν ή /και εργάζονται.

Συνέδριο «Η διαμεσολάβηση συναντά τους δικαστές στην Κύπρο!»

Το ΚΕΒΕ νεημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζει τη διοργάνωση του συνεδρίου «Η διαμεσολάβηση συναντά τους δικαστές στην Κύπρο!» στη Λευκωσία την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Hilton Park.

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα τις ενέγγυες πιστώσεις

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα » 4 βασικά θέματα των ενέγγυων πιστώσεων – Οι εφαρμογές και οι επιπτώσεις τους». Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντές, τμηματάρχες, λειτουργούς και γενικά σε επιστημονικό προσωπικό των τμημάτων εμπορικών συναλλαγών, χορηγήσεων, διαχείρισης κινδύνων και χρηματοδότησης του διεθνούς εμπορίου των τραπεζών καθώς και σε στελέχη εταιρειών που ασχολούνται με το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο και σε εταιρείες μεταφορών και logistics.

Ενημερωτική Ημερίδα από το ΙΠΕ

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Horizon 2020 της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία, διοργανώνει Ημερίδα για την Θεματική Περιοχή “Nanotechnologies Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology”

Επιμορφωτικά προγράμματα ΚΕΒΕ

Το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο μέσα στα πλαίσια της πάγιας πολιτικής του για διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται άμεσα στις εξακριβωμένες ανάγκες του εμποροβιομηχανικού κόσμου, διοργανώνει το σεμινάριο με θέμα: « MANAGING THE INNOVATION PROCESS – A PROGRAMME TO HELP BUILD A MORE INNOVATIVE CULTURE IN THE COMPANY»

Σεμινάριο «Σωστή οργάνωση και καλή διαχείριση στο γραφείο»

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Σωστή οργάνωση και καλή διαχείριση στο γραφείο» στις 15 Οκτωβρίου 2015 στη Λεμεσό στο ΕΒΕ Λεμεσού και στις 22 Οκτωβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Nicosia City Center (Holiday Inn) στη Λευκωσία.

Σεμινάριο «Πως διαχειρίζομαι την οργανωτική αλλαγή σε περίοδο οικονομικής κρίσης»

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Πως διαχειρίζομαι την οργανωτική αλλαγή σε περίοδο οικονομικής κρίσης» στις 13 Οκτωβρίου 2015 στο ξενοοχείο Nicosia City Center (Holiday inn). Περισσότερες πληροφορίες