Σεμιναρια

Σεμινάριο με θέμα: «Οι Βασικές Πρόνοιες του Δικαίου του Ανταγωνισμού και οι Υποχρεώσεις που Απορρέουν για τις Επιχειρήσεις»

Διοργανώνεται σεμινάριο με θέμα: «Οι Βασικές Πρόνοιες του Δικαίου του Ανταγωνισμού και οι Υποχρεώσεις που Απορρέουν για τις Επιχειρήσεις» στις 13 Ιουνίου 2016 στο ξενοδοχείο Hilton Park.

Εφαρμογή εργατικών νομοθεσιών και καλών εργατικών πρακτικών στις επιχειρήσεις

Σεμινάριο για τις πρακτικές εφαρμογές των κυριότερων νόμων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις στο χώρο εργασίας διοργανώνει το ΚΕΒΕ στις 23 και 30 Μαρτίου και στις 6 και 27 Απριλίου 2017.