Σεμιναρια

Σεμινάριο «Εργατική Νομοθεσία και Εφαρμογή της στις Επιχειρήσεις»

Η ανάγκη να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις πρακτικές εφαρμογές των κυριότερων νόμων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και των προσωπικών δεδομένων στο χώρο εργασίας και να αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν σωστά αυτούς τους νόμους στις δικές τους επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που διευθύνουν ή και εργάζονται. Παράλληλα, το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ικανότητας των συμμετεχόντων να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προβλήματα εργασιακών σχέσεων στις επιχειρήσεις όπου ασχολούνται.

Σεμινάριο «Επιμέτρηση και βελτίωση της Παραγωγικότητας σε Αποθήκες Επιχειρήσεων»

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις είναι η εξεύρεση τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας τους. Στην προσπάθεια τους οι ιδιοκτήτες να εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους, προβαίνουν σε ενέργειες που εμπεριέχουν κινδύνους, οι οποίοι αν δεν προβλεφθούν, οδηγούν σε ανεπιθύμητες καταστάσεις και πιθανόν σε σοβαρά λάθη. Η καλή λειτουργία της αποθήκης δεν αποτελεί εξαίρεση. Μέσα από ένα διευρυμένο ορισμό της παραγωγικότητας αλλά και μέσα από

Στρατηγικό σεμινάριο για τις ψηφιακές προκλήσεις στον χώρο των επιχειρήσεων

Η εποχή που πειραματιζόμαστε με την ψηφιοποίηση έχει τελειώσει! Σταματήστε λοιπόν τους πειραματισμούς και προχωρήστε σταθερά στην πλήρη ψηφιακή μεταμόρφωση της εταιρείας σας, αν θέλετε να παραμείνετε ανταγωνιστικοί και να είστε επιτυχημένοι. Λαμβάνοντας μέρος στο πρωτοποριακό σεμινάριο ζωτικής σημασίας του ΚΕΒΕ θα έχετε την δυνατότητα να επιτύχετε τους στόχος της ψηφιακής μεταμόρφωσης της επιχείρησης σας.

Σεμινάριο «Οργάνωση Γραφείου στην Ψηφιακή Εποχή»

Η οργάνωση γραφείου είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία μιας επιχείρησης, καθώς μέσω αυτής εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι όπως χρόνος, άνθρωποι και χρήμα. Συνεπώς, συνεισφέρει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα ενός οργανισμού. Μέσω της ορθής οργάνωσης, επιτυγχάνεται καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, με όλα τα συνεπακόλουθα που αυτό επιφέρει -μεγαλύτερη ικανοποίηση, αύξηση πελατών κ.α. Στην σύγχρονη εποχή της Ψηφιακής Μετάλλαξης, όπου τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά και με τη χρήση της τεχνολογίας, και καθώς

Σεμινάριο: Ολοκληρωμένη Εξυπηρέτηση Πελατών – 360o Customer Service

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Ολοκληρωμένη Εξυπηρέτηση Πελατών – 360o Customer Service». Οι πελάτες έλκονται από υπαλλήλους οι οποίοι έχουν σωστή στάση όσον αφορά την εξυπηρέτηση πελατών. Λόγω του έντονου ανταγωνισμού τα προϊόντα ή υπηρεσίες μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους, που είναι δύσκολο να διαφοροποιηθούν στα μάτια των πελατών. Για το λόγο αυτό, η εξυπηρέτηση είναι σημαντικός παράγοντας για μία επιχείρηση που θέλει να ξεχωρίζει. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής:

Σεμινάριο «Κοινωνικές Ασφαλίσεις στις Κυπριακές Επιχειρήσεις»

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Κοινωνικές Ασφαλίσεις στις Κυπριακές Επιχειρήσεις» και στόχο την ανάγκη να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, τα χαρακτηριστικά και βασικές Αρχές που διέπουν το Αναλογικό Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τις κατηγορίες Ασφαλισμένων, το ύψος εισφορών κατά κατηγορία και τις Ασφαλιστέες Αποδοχές. Παράλληλα θα ενημερωθούν για τα επιδόματα μητρότητας και πατρότητας και το ύψος παροχών τους. Ημερομηνία και Χώρος διεξαγωγής: 13 Φεβρουαρίου

Σεμινάριο «Enterprise Digital Transformation in Cyprus using Project Management Techniques»

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Enterprise Digital Transformation in Cyprus using Project Management Techniques». Ο βασικός σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι ακριβώς να υποδείξει στους συμμετέχοντες πώς να επιτευχθεί ο στόχος της ψηφιακής μεταμόρφωσης μέσω των αναγκαίων αλλαγών, χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνικές διαχείρισης έργων. Ημερομηνία και Χώρος διεξαγωγής: 05 & 06 Φεβρουαρίου 2020, Ξενοδοχείο THE LANDMARK NICOSIA, Λευκωσία 100% Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ

Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης από το Α-Ω για Ασφάλεια και Υγεία

Ο βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των προσώπων που ορίζονται από τον εργοδότη με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002, για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας και για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σ’ αυτόν για τη λήψη των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Ημερομηνία και χώρος διεξαγωγής: 6/2 – 13/2 – 20/2 –

Σεμινάριο με θέμα: «Νέοι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι και η Συμβατική Πρακτική τους»

Με τις παρενέργειες που προκαλεί η παγκόσμια χρηματοδοτική και οικονομική κρίση στις πλείστες χώρες, καθίσταται αναγκαίο όπως οι εμπορικές επιχειρήσεις λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι συμβάσεις πώλησης και αγοράς αγαθών είναι ισχυρές. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η επεξήγηση / κατανόηση των νέων διεθνών εμπορικών όρων (Incoterms 2020) αλλά και η πρακτική εφαρμογή τους στις διάφορες εμπορικές συναλλαγές του διεθνούς εμπορίου. Ημερομηνία και Χωρος Διεξαγωγής:  30