Σεμιναρια

Workshop on Sustainability Business Model Methodology

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει το εργαστήρι με τίτλο «3-Pillar Sustainability Business Model Methodology», στη Λεμεσό στις 19 Σεπτεμβρίου 2019. Το εργαστήρι θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το επιχειρησιακό μοντέλο που βασίζεται στους 3 πυλώνες βιωσιμότητας ‘Περιβάλλον-Κοινωνία-Οικονομία’, ενώ θα προσφέρει πρακτική καθοδήγηση για εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου στην κάθε επιχείρηση/οργανισμό που θα συμμετέχει στο εργαστήρι. Περισσότερες πληροφορίες Βιογραφικά

Σεμινάριο με θέμα » Ο ρόλος του DPO σύμφωνα με τις βασικές πρόνοιες του νέου Κανονισμού GDPR»

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι αφού αντιληφθούν οι συμμετέχοντες τις βασικές πρόνοιες του νέου Κανονισμού και πως αυτός θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις και τις υποχρεώσεις τους, να εξειδικευτούν στις πρόνοιες για τον ορισμό DPO, για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του DPO καθώς και για τις γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας DPO. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 24 & 26 Σεπτεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο PEFKOS Λεμεσός Περισσότερες πληροφορίες

Seminar for Tactical Sales Initiatives for the Cyprus Tourism Sector

Bασικός σκοπός του προγράμματος είναι ακριβώς να επικεντρωθεί σε τακτικές πωλήσεων και διαδικτυακού Μάρκετινγκ (online marketing) το οποίο θα στοχεύουν σε αύξηση της πληρότητας καθ’ όλη την διάρκεια του έτους μέσω της σωστής διαχείρισης πιστών πελατών και της αποτελεσματικής κατηγοριοποίησης και διαχείρισης νέων και υφιστάμενων πελατών. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 8 & 9 Οκτωβρίου 2019, Ξενοδοχείο GOLDEN BAY, Λάρνακα Περισσότερες πληροφορίες

Φόρουμ με θέμα «Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου»

Τα εμπόδια, οι προκλήσεις και ο ανταγωνισμός με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο επιχειρηματικός κόσμος είναι πολλά και συχνά, μείζονος σημασίας. Σημαντική αιτία των οικονομικών προβλημάτων που ανακύπτουν και διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία μιας εταιρείας, είναι η ελλιπής ή λανθασμένη εκτίμηση αλλά και η κακή διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Risk). Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019, The Landmark Nicosia Περισσότερες πληροφορίες Το Φόρουμ υποστηρίζεται από το ΕΒΕ

*New Courses* – Innovation and Entrepreneurship

The H.E. the Ambassador of Israel in Cyprus presenting three new courses on Innovation and Entrepreneurship for 2019. These courses are designed for participants from Greece and Cyprus. The courses are: 1. Innovative Entrepreneurship: Early Stage Startups (10.11.19 – 19.11.19) 2. Support System for Entrepreneurs (24.11.19 – 03.12.19) 3. Social Entrepreneurship: Transforming an idea into a Business (08.12.19 – 17.12.19) Tuition and accommodation will be covered by the Ministry of

Σεμινάριο με θέμα «Σημαντικές Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία ΦΠΑ»

Με στόχο την έγκαιρη και συνεχή ενημέρωσή σας, όσον αφορά το ΦΠΑ και τις σημαντικές τροποποιήσεις στη Νομοθεσία, το ΚΕΒΕ διοργανώνει το Β’ κύκλο των σεμιναρίων για το 2019. Σκοπός των σεμιναρίων είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων και η επεξηγήσει των σημαντικών τροποποιήσεων στη Νομοθεσία ΦΠΑ, τις βασικές υποχρεώσεις και συμμόρφωση της κάθε υφιστάμενης επιχείρησης στα παρακάτω θέματα. Ομιλητής του Σεμιναρίου θα είναι ο επεξηγηματικός και παραστατικός κ. Χάρης Χαραλάμπους, Υπεύθυνος Συνέταιρος Τμ. Φ.Π.Α, KPMG.

Πρόγραμμα συνέχισης της επαγγελματικής κατάρτισης των διαμεσολαβητών

Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια της δια νόμου δραστηριοποίησης του στα θέματα της διαμεσολάβησης στον τόπο μας (Νόμος που προνοεί για Ορισμένα Θέματα Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Ν.159(1)/2012) ανακοινώνει τη διοργάνωση 24ωρου προγράμματος με σκοπό την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στους διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Περισσότερες πληροφορορίες Δήλωση συμμετοχής Πρόγραμμα