Σεμιναρια

Εργατική Νομοθεσία και Κοινωνικές Ασφαλίσεις στις κυπριακές επιχειρήσεις

Σεμινάριο με θέμα την Εργατική Νομοθεσία και Κοινωνικές Ασφαλίσεις στις κυπριακές επιχειρήσεις διοργανώνει το ΚΕΒΕ στις 15/02, 22/02, 15/03, 22/03 και 19/04 σε Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο και Λευκωσία αντίστοιχα.

Σεμινάριο για την τροποποίηση της Νομοθεσίας για ΦΠΑ σε σχέση με επιβολή ΦΠΑ στην μη ανεπτυγμένη γη και μισθώσεις ακινήτων

Σεμινάρια με θέμα «Τροποποιήσεις της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας σε σχέση με επιβολή ΦΠΑ στην μη ανεπτυγμένη γη και μισθώσεις ακινήτων» διοργανώνει το ΚΕΒΕ.