Σεμιναρια

Σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών στους Χώρους Εργασίας»

Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων στους χώρους εργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι σε πολλούς χώρους εργασίας στην Ευρώπη επηρεάζονται από την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής Σεμιναρίου: 22 Μαΐου 2019, Ξενοδοχείο ALIATHON, Πάφος Περισσότερες πληροφορίες

Σεμινάριο με θέμα «Κυκλική Οικονομία (CEP) και Στρατηγική για τα Πλαστικά της ΕΕ»

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αποτελεί το πιο άρτιο και πιο απαιτητικό θεσμικό πλαίσιο παγκόσμια. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που φορά τα απόβλητα είναι εξίσου απαιτητική. Στην παρούσα φάση βρίσκεται υπό εξέλιξη η ριζική αναθεώρηση των πολιτικών και των νομοθεσιών που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων, υπό την επωνυμία «Πακέτο Κυκλικής Οικονομίας», (Circular Economy Package). Το Πακέτο καλύπτει το σύνολο των πολιτικών για τη διαχείριση των αποβλήτων για την περίοδο 2018 – 2030. Ημερομηνία

Σεμινάριο με θέμα «Αντιανταγωνιστικές Συμφωνίες, Εναρμονιστικές Πρακτικές και Αποφάσεις Ενώσεων Επιχειρήσεων»

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών προνοιών του Δικαίου του Ανταγωνισμού αναφορικά με την αντιμετώπιση της συντονισμένης δράσης των επιχειρήσεων, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί μέσω συμφωνιών ή εναρμονισμένων πρακτικών, ή αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων. Μέσα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γενικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις και θα αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν εάν υπάρχει αντιανταγωνιστική οριζόντια ή κάθετη συμφωνία, εναρμονισμένη  πρακτική ή

Πρόγραμμα Συνέχισης της Επαγγελματικής Κατάρτισης των Διαμεσολαβητών

Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια της δια νόμου δραστηριοποίησης του στα θέματα της διαμεσολάβησης στον τόπο μας (Νόμος που προνοεί για Ορισμένα Θέματα Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Ν.159(1)/2012) ανακοινώνει τη διοργάνωση 24ωρου προγράμματος με σκοπό την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στους διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 18/06, 20/06, 25/06, 27/06, 02/07, 04/07 Χώρος και Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίων: Αίθουσα Σεμιναρίων ΠΑΣΥΔΥ // 16:30-21:00 Περισσότερες πληροφορίες

Ημερίδα με θέμα «Κυκλική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα»

Το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, μέλος του Enterprise Europe Network, διοργανώνουν στις 14 Μαΐου 2019 στο Συνεδριακό  Κέντρο Φιλοξενία, ημερίδα με θέμα: «Κυκλική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα». Στόχος της ημερίδας είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν πως η έννοια της κυκλικής οικονομίας συμβάλλει στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, στην ανάπτυξη καινοτομιών, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων, στον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες

Σεμινάριο με θέμα «Πιστωτική Πολιτική Εφαρμογή και Διαχείριση»

Σεμινάριο διοργανώνεται με θέμα πως να αναπτύξει κάποιος τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στην δημιουργία, εφαρμογή και διαχείριση μιας αποτελεσματικής πιστωτικής πολιτικής στην επιχείρησή τους. Η δημιουργία, εφαρμογή και διαχείριση της κατάλληλης πιστωτικής πολιτικής και ο έλεγχος των πιστώσεων είναι οι βασικές αρχές για γτην διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 22 & 29 Μαΐου 2019, Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία Περισσότερες πληροφορίες

Δωρεάν Σεμινάριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Synthesis διοργανώνουν δωρεάν σεμινάριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, την Τρίτη 14 Μαϊου 2019 στο κτίριο του ΚΕΒΕ. Η εκδήλωση διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου INNOVENTER (Innovative Vocational Social Entrepreneurial Training), που συγχρηματοδοτείται από το διασυνοριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg BalkanMed 2014-2020 και στο οποίο συμμετέχει το KEBE ως εταίρος. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: Τρίτη, 14 Μαΐου 2019, 1ος Όροφος Κτίριο ΚΕΒΕ, Λευκωσία

Σεμινάριο με θέμα «Εργαλειοθήκη για το Σχεδιασμό της Διαδοχής στην Οικογενειακή Επιχείρηση»

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών και νομικών μορφών, παρόλο ότι δεσπόζουν στο οικονομικό τοπίο, παραδόξως μόνο μια στις δέκα φθάνουν επιτυχώς στην Τρίτη γενεά οικογενειακών ιδιοκτητών / διευθυντικών στελεχών. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 5 & 6 Ιουνίου 2019, Ξενοδοχείο HILTON, Λευκωσία 100% Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ Περισσότερες πληροφορίες

Free of Charge Seminar «Understanding China Training Program»

The EU SME Centre and EUROCHAMBRES intend to create a new business dialogue on China related-issues welcoming also EU SMEs interested in approaching the challenging and constantly changing market of China. The program was originally developed for intermediary organizations in Europe, and aims at increasing the knowledge of the Chinese market and informing on the recent trends of the market. SMEs are welcome to join on May 23 & 24

Σεμινάριο με θέμα «Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση- Καλύτερη Πρακτική»

Η χρησιμοποίηση των Εγγυητικών Επιστολών ως μέθοδος διεκπεραίωσης συναλλαγών, εμπορικών κυρίως αλλά και συμβάσεων κάθε φύσης, ολοένα και αυξάνεται, τόσο για την εγχώρια αγορά αλλά και για επιχειρήσεις που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο. Ημερομηνίες και Χώρος Διεξαγωγής: 30 Μαΐου 2019, Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία Περισσότερες πληροφορίες