Σεμιναρια

Σεμινάριο με θέμα «Ανάλυση και ερμηνεία σημαντικών οικονομικών καταστάσεων»

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Ανάλυση και ερμηνεία σημαντικών οικονομικών καταστάσεων». Tο σεμινάριο αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν σε βάθος τις οικονομικές καταστάσεις, να εντοπίσουν τα κρίσιμα σημεία και να αποκτήσουν τις γνώσεις που θα τους είναι απαραίτητες στο να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις καθώς και την διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με επαγγελματίες λογιστές και ορκωτούς ελεγκτές.

Σεμινάριο «Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης στο δίκαιο του ανταγωνισμού»

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η αντιμετώπιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης στο δίκαιο του ανταγωνισμού – Υποχρεώσεις και δυνατότητες επιχειρήσεων». Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών προνοιών αναφορικά με την αντιμετώπιση της μονομερούς συμπεριφοράς των επιχειρήσεων η οποία συνιστά εκδήλωση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά από το Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 10 Δεκεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο THE LANDMARK, Λευκωσία

Σεμινάρια «Σημαντικές Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία του Φόρου Εισοδήματος»

Το ΚΕΒΕ προγραμματίζει τη διοργάνωση σεμιναρίων, μετά από τις δικές σας εισηγήσεις και με στόχο την έγκαιρη και συνεχή ενημέρωσή σας, όσον αφορά τη Νομοθεσία του Φόρου Εισοδήματος, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 στη Λευκωσία, στο 1ο όροφο του ΚΕΒΕ και τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 στη Λεμεσό, στα γραφεία του ΕΒΕ Λεμεσού, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3ος όροφος, τηλ. 25877350.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Καινοτομία και διαχείριση Καινοτομίας»

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Καινοτομία και διαχείριση Καινοτομίας». Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος αρκετών επιχειρήσεων για συμμετοχή, το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει ότι το σεμινάριο θα είναι μονοήμερο, ενώ θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου 2019 μεταξύ των ωρών 09:00 με 13:00 και 14:00 με 18:00 με ενδιάμεσο ελαφρύ γεύμα, στην Λεμεσό και συγκεκριμένα στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Επιμελητηρίου Λεμεσού. Το σεμινάριο διοργανώνεται στα πλαίσια της πράξης

Σεμινάριο: «Νέο Πρότυπο με τις απαιτήσεις συστημάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία»

Το αυξανόμενο παγκόσμιο εμπόριο δημιουργεί νέες προκλήσεις που οδήγησαν στην ανάγκη καθιέρωσης ενός διεθνούς προτύπου για τα συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία, ανεβάζοντας τον πήχη και καθιστώντας δυνατή την παγκόσμια συγκριτική αξιολόγηση. Το νέο ISO 45001 εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε οργανισμό ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα, το μέγεθος ή την τοποθεσία του. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 25 και 26 Νοεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο The Landmark Nicosia, Λευκωσία

Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας «Innovation toolkit for growing owner-managed-family companies»

Για τη συνεχή ανάπτυξη των παραγωγικά μικρότερων οικογενειακών επιχειρήσεων, είναι σημαντικό οι ιδιοκτήτες/διευθυντές να υιοθετήσουν τα απαραίτητα εφόδια καινοτομίας, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις τους να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να ευημερούν από γενιά σε γενιά. 100% Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 04 & 05 Δεκεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο HILTON NICOSIA (πρώην HILTON PARK), Λευκωσία

Σεμινάριο με θέμα: «Ο ρόλος και τα καθήκοντα του λειτουργού προστασίας δεδομένων (DPO) με βάση το GDPR»

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 σε όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε. Οι υποχρεώσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πλέον ευρύτατες και επηρεάζουν κάθε οργανισμό (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) που συλλέγει, κατέχει και διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών. Μια κύρια πρόνοια του νέου Κανονισμού είναι η υποχρέωση των Δημόσιων Οργανισμών και μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων του ιδιωτικού

Σεμινάρια «Σημαντικές Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία του Φόρου Εισοδήματος – Παροχές σε είδος και ΓΕΣΥ»

Μετά από τις δικές σας εισηγήσεις και με στόχο την έγκαιρη και συνεχή ενημέρωσή σας, όσον αφορά τη Νομοθεσία του Φόρου Εισοδήματος, το ΚΕΒΕ προγραμματίζει τη διοργάνωση σεμιναρίων. Σκοπός των σεμιναρίων είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων και η επεξήγηση των σημαντικών τροποποιήσεων στη Νομοθεσία του Φόρου Εισοδήματος, τις βασικές υποχρεώσεις και συμμόρφωση της κάθε υφιστάμενης επιχείρησης για το ΓΕΣΥ. Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 στη Λευκωσία, στο 1ο

Σεμινάριο με θέμα «Ανάλυση και ερμηνεία σημαντικών οικονομικών καταστάσεων»

Tο σεμινάριο αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν σε βάθος τις οικονομικές καταστάσεις, να εντοπίσουν τα κρίσιμα σημεία και να αποκτήσουν τις γνώσεις που θα τους είναι απαραίτητες στο να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις καθώς και την διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με επαγγελματίες λογιστές και ορκωτούς ελεγκτές.

Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας «Identifying & Implementing a customer strategy as a driver of business excellence»

Η αύξηση του ανταγωνισμού, της πολυπλοκότητας και των γνώσεων των πελατών καθώς και των εξόδων είναι μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Κυπριακές επιχειρήσεις/ οργανισμοί. Ο έγκαιρος εντοπισμός των αλλαγών στις ανάγκες του αγοραστικού στόχου (πελάτες) είναι πρωταρχικής σημασίας για την διατήρηση και ανάπτυξη της επιχείρησης / οργανισμού. 100% Επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 05 & 06  Νοεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο MIRAMARE,  Λεμεσός