Σεμιναρια

Φόρουμ με θέμα «Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου»

Τα εμπόδια, οι προκλήσεις και ο ανταγωνισμός με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο επιχειρηματικός κόσμος είναι πολλά και συχνά, μείζονος σημασίας. Σημαντική αιτία των οικονομικών προβλημάτων που ανακύπτουν και διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία μιας εταιρείας, είναι η ελλιπής ή λανθασμένη εκτίμηση αλλά και η κακή διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Risk). Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019, The Landmark Nicosia Περισσότερες πληροφορίες Το Φόρουμ υποστηρίζεται από το ΕΒΕ

*New Courses* – Innovation and Entrepreneurship

The H.E. the Ambassador of Israel in Cyprus presenting three new courses on Innovation and Entrepreneurship for 2019. These courses are designed for participants from Greece and Cyprus. The courses are: 1. Innovative Entrepreneurship: Early Stage Startups (10.11.19 – 19.11.19) 2. Support System for Entrepreneurs (24.11.19 – 03.12.19) 3. Social Entrepreneurship: Transforming an idea into a Business (08.12.19 – 17.12.19) Tuition and accommodation will be covered by the Ministry of

Σεμινάριο με θέμα «Σημαντικές Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία ΦΠΑ»

Με στόχο την έγκαιρη και συνεχή ενημέρωσή σας, όσον αφορά το ΦΠΑ και τις σημαντικές τροποποιήσεις στη Νομοθεσία, το ΚΕΒΕ διοργανώνει το Β’ κύκλο των σεμιναρίων για το 2019. Σκοπός των σεμιναρίων είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων και η επεξηγήσει των σημαντικών τροποποιήσεων στη Νομοθεσία ΦΠΑ, τις βασικές υποχρεώσεις και συμμόρφωση της κάθε υφιστάμενης επιχείρησης στα παρακάτω θέματα. Ομιλητής του Σεμιναρίου θα είναι ο επεξηγηματικός και παραστατικός κ. Χάρης Χαραλάμπους, Υπεύθυνος Συνέταιρος Τμ. Φ.Π.Α, KPMG.

Πρόγραμμα συνέχισης της επαγγελματικής κατάρτισης των διαμεσολαβητών

Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια της δια νόμου δραστηριοποίησης του στα θέματα της διαμεσολάβησης στον τόπο μας (Νόμος που προνοεί για Ορισμένα Θέματα Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Ν.159(1)/2012) ανακοινώνει τη διοργάνωση 24ωρου προγράμματος με σκοπό την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στους διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Περισσότερες πληροφορορίες Δήλωση συμμετοχής Πρόγραμμα

Επιμορφωτικά Προγράμματα ΚΕΒΕ Β΄ Εξάμηνο 2019

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα Μέλη και συνεργάτες του ότι τα Επιμορφωτικά Προγράμματα μέσω της ΑνΑΔ για το Β΄Εξάμηνο του 2019 είναι τώρα διαθέσιμα. Όλα τα προγράμματα είναι επιχορηγημένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ενώ το κόστος συμμετοχής για τα προγράμματα VITAL IMPORTANCE είναι μηδενικό. Επίσης στα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνεται επίσκεψη του Εκπαιδευτή στην Επιχείρησή σας. Όλοι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Περισσότερες πληροφορίες

Σεμινάριο με θέμα «Οι Βασικές Πρόνοιες του Δίκαιου Ανταγωνισμού»

Η κατανόηση των βασικών προνοιών της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία του ανταγωνισμού. Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γενικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις και θα αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν εάν μια επιχειρηματική πρακτική είναι συμβατή ή όχι με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 25 Ιουνίου 2019, Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία  Περισσότερες πληροφορίες

Σεμινάριο με θέμα «Kατάρτιση και Ανάλυση Προϋπολογισμού»

Η κατάρτιση προϋπολογισμού είναι μια από τις σημαντικότερες εργασίες κάθε διευθυντικού στελέχους. Η διεργασία κατάρτισης προϋπολογισμού φέρνει κοντά το προσωπικό απ’ όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης. Επιπρόσθετα ευθυγραμμίζει όλες τις ενέργειες και όλο το προσωπικό μ’ ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 27 Ιουνίου 2019, Ξενοδοχείο CLEOPATRA,  Λευκωσία  Περισσότερες πληροφορίες