Σεμιναρια

Εργατική Νομοθεσία και Κοινωνικές Ασφαλίσεις στις κυπριακές επιχειρήσεις

Σεμινάριο με θέμα την Εργατική Νομοθεσία και Κοινωνικές Ασφαλίσεις στις κυπριακές επιχειρήσεις διοργανώνει το ΚΕΒΕ στις 15/02, 22/02, 15/03, 22/03 και 19/04 σε Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο και Λευκωσία αντίστοιχα.

Σεμινάριο για την τροποποίηση της Νομοθεσίας για ΦΠΑ σε σχέση με επιβολή ΦΠΑ στην μη ανεπτυγμένη γη και μισθώσεις ακινήτων

Σεμινάρια με θέμα «Τροποποιήσεις της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας σε σχέση με επιβολή ΦΠΑ στην μη ανεπτυγμένη γη και μισθώσεις ακινήτων» διοργανώνει το ΚΕΒΕ.

Επανάληψη σεμιναρίου για την εργασιακή νομοθεσία στις επιχειρήσεις

Λόγω της μεγάλης επιτυχίας του προηγούμενου σεμιναρίου, το ΚΕΒΕ θα επαναλάβει το σεμινάριο με θέμα την εργασιακή νομοθεσία στις επιχειρήσεις στις 14 Δεκεμβρίου 2017 στο Μέγαρο του ΚΕΒΕ στον 7ο όροφο.