Σεμιναρια

Πρόγραμμα συνέχισης της επαγγελματικής κατάρτισης των διαμεσολαβητών

Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια της δια νόμου δραστηριοποίησης του στα θέματα της διαμεσολάβησης στον τόπο μας (Νόμος που προνοεί για Ορισμένα Θέματα Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Ν.159(1)/2012) ανακοινώνει τη διοργάνωση 24ωρου προγράμματος με σκοπό την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στους διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Περισσότερες πληροφορορίες Δήλωση συμμετοχής Πρόγραμμα

Επιμορφωτικά Προγράμματα ΚΕΒΕ Β΄ Εξάμηνο 2019

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα Μέλη και συνεργάτες του ότι τα Επιμορφωτικά Προγράμματα μέσω της ΑνΑΔ για το Β΄Εξάμηνο του 2019 είναι τώρα διαθέσιμα. Όλα τα προγράμματα είναι επιχορηγημένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ενώ το κόστος συμμετοχής για τα προγράμματα VITAL IMPORTANCE είναι μηδενικό. Επίσης στα εν λόγω προγράμματα περιλαμβάνεται επίσκεψη του Εκπαιδευτή στην Επιχείρησή σας. Όλοι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Περισσότερες πληροφορίες

Σεμινάριο με θέμα «Οι Βασικές Πρόνοιες του Δίκαιου Ανταγωνισμού»

Η κατανόηση των βασικών προνοιών της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία του ανταγωνισμού. Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γενικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις και θα αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν εάν μια επιχειρηματική πρακτική είναι συμβατή ή όχι με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 25 Ιουνίου 2019, Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία  Περισσότερες πληροφορίες

Σεμινάριο με θέμα «Kατάρτιση και Ανάλυση Προϋπολογισμού»

Η κατάρτιση προϋπολογισμού είναι μια από τις σημαντικότερες εργασίες κάθε διευθυντικού στελέχους. Η διεργασία κατάρτισης προϋπολογισμού φέρνει κοντά το προσωπικό απ’ όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης. Επιπρόσθετα ευθυγραμμίζει όλες τις ενέργειες και όλο το προσωπικό μ’ ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 27 Ιουνίου 2019, Ξενοδοχείο CLEOPATRA,  Λευκωσία  Περισσότερες πληροφορίες

Σεμινάριο με θέμα «Εργαλειοθήκη για το Σχεδιασμό της Διαδοχής στην Οικογενειακή Επιχείρηση»

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών και νομικών μορφών, παρόλο ότι δεσπόζουν στο οικονομικό τοπίο, παραδόξως μόνο μια στις δέκα φθάνουν επιτυχώς στην Τρίτη γενεά οικογενειακών ιδιοκτητών / διευθυντικών στελεχών. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής: 5 & 6 Ιουνίου 2019, Ξενοδοχείο HILTON, Λευκωσία 100% Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ Περισσότερες πληροφορίες

Σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών στους Χώρους Εργασίας»

Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων στους χώρους εργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι σε πολλούς χώρους εργασίας στην Ευρώπη επηρεάζονται από την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες. Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγής Σεμιναρίου: 22 Μαΐου 2019, Ξενοδοχείο ALIATHON, Πάφος Περισσότερες πληροφορίες

Σεμινάριο με θέμα «Κυκλική Οικονομία (CEP) και Στρατηγική για τα Πλαστικά της ΕΕ»

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αποτελεί το πιο άρτιο και πιο απαιτητικό θεσμικό πλαίσιο παγκόσμια. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που φορά τα απόβλητα είναι εξίσου απαιτητική. Στην παρούσα φάση βρίσκεται υπό εξέλιξη η ριζική αναθεώρηση των πολιτικών και των νομοθεσιών που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων, υπό την επωνυμία «Πακέτο Κυκλικής Οικονομίας», (Circular Economy Package). Το Πακέτο καλύπτει το σύνολο των πολιτικών για τη διαχείριση των αποβλήτων για την περίοδο 2018 – 2030. Ημερομηνία

Σεμινάριο με θέμα «Αντιανταγωνιστικές Συμφωνίες, Εναρμονιστικές Πρακτικές και Αποφάσεις Ενώσεων Επιχειρήσεων»

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών προνοιών του Δικαίου του Ανταγωνισμού αναφορικά με την αντιμετώπιση της συντονισμένης δράσης των επιχειρήσεων, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί μέσω συμφωνιών ή εναρμονισμένων πρακτικών, ή αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων. Μέσα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γενικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις και θα αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν εάν υπάρχει αντιανταγωνιστική οριζόντια ή κάθετη συμφωνία, εναρμονισμένη  πρακτική ή

Πρόγραμμα Συνέχισης της Επαγγελματικής Κατάρτισης των Διαμεσολαβητών

Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια της δια νόμου δραστηριοποίησης του στα θέματα της διαμεσολάβησης στον τόπο μας (Νόμος που προνοεί για Ορισμένα Θέματα Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Ν.159(1)/2012) ανακοινώνει τη διοργάνωση 24ωρου προγράμματος με σκοπό την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στους διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 18/06, 20/06, 25/06, 27/06, 02/07, 04/07 Χώρος και Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίων: Αίθουσα Σεμιναρίων ΠΑΣΥΔΥ // 16:30-21:00 Περισσότερες πληροφορίες

Ημερίδα με θέμα «Κυκλική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα»

Το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, μέλος του Enterprise Europe Network, διοργανώνουν στις 14 Μαΐου 2019 στο Συνεδριακό  Κέντρο Φιλοξενία, ημερίδα με θέμα: «Κυκλική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα». Στόχος της ημερίδας είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν πως η έννοια της κυκλικής οικονομίας συμβάλλει στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, στην ανάπτυξη καινοτομιών, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων, στον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες