Σεμιναρια

Ανοιχτός διάλογος του ΚΕΒΕ με τις επιχειρήσεις – Online Conference

Τα σχέδια της κυβέρνησης και η αξιοποίηση τους. Ο Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ κ. Αιμίλιος Μιχαήλ απαντά στα ερωτήματα σας τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10:00. Δωρεάν Εγγραφή: ΕΔΩ

Διαδικτυακό Σεμινάριο: “Tokenization of the Real Estate & Hospitality Industry – How Blockchain Technology Could Revive Cyprus Stock Market”

Taking into account all the necessary preventive and protective measures for the health and safety at work, the CCCI organises an online Summit via “Microsoft Teams’’, on Monday, June 29, 2020 at 13:40. The Summit is rescheduled due to the cancellation of the March 23rd event, due to Covid-19.

Διαδικτυακό Σεμινάριο: Κατάρτιση και Ανάλυση Προϋπολογισμού σε περίοδο ύφεσης

Ο κύριος λόγος για την χρεωκοπία και το κλείσιμο μιας επιχείρησης είναι η έλλειψη ρευστού. Για το λόγο αυτό, η κατάρτιση προϋπολογισμού είναι μια από τις σημαντικότερες εργασίες κάθε διευθυντικού στελέχους, ειδικότερα σε περιόδους κρίσης. Η διεργασία κατάρτισης προϋπολογισμού φέρνει κοντά το προσωπικό από όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης. Επιπρόσθετα, ευθυγραμμίζει όλες τις ενέργειες και όλο το προσωπικό με ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.

Διαδικτυακό Σεμινάριο “Παροχές σε είδος και άλλες τροποποιήσεις στη νομοθεσία του Φόρου Εισοδήματος”

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για την προστασία της υγείας στην εργασία, το ΚΕΒΕ προγραμματίζει τη διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου μέσω Microsoft Teams, την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00.

Διαδικτυακό Σεμινάριο: Οργάνωση γραφείου στην ψηφιακή εποχή

Η οργάνωση γραφείου είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία μιας επιχείρησης, καθώς μέσω αυτής εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι όπως χρόνος, άνθρωποι και χρήμα. Συνεπώς, συνεισφέρει σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα ενός οργανισμού. Μέσω της ορθής οργάνωσης, επιτυγχάνεται καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, με όλα τα συνεπακόλουθα που αυτό επιφέρει -μεγαλύτερη ικανοποίηση, αύξηση πελατών κ.α.

ΑΝΑΒΟΛΗ Σεμιναρίου: Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στη Διαχείριση και Εκτίμηση του Κινδύνου στην Εργασία

Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει ότι αναβάλλεται το προγραματισμένο για τις 16 & 17 Μαρτίου σεμινάριο με θέμα «Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στη Διαχείριση και Εκτίμηση του Κινδύνου στην Εργασία».

ΑΝΑΒΟΛΗ Σεμιναρίου: Βασική Εργασιακή Νομοθεσία και Ορθή Εφαρμογή της από τις Επιχείρησεις

Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει ότι αναβάλλεται το προγραματισμένο για τις 19 Μαρτίου σεμινάριο με θέμα «Βασική Εργασιακή Νομοθεσία και Ορθή Εφαρμογή της από τις Επιχείρησεις».

Σεμινάριο: Βασική Εργασιακή Νομοθεσία και Ορθή Εφαρμογή της από τις Επιχείρησεις

Το ΚΕΒΕ διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Βασική Εργασιακή Νομοθεσία και Ορθή Εφαρμογή της από τις Επιχείρησεις”. Ημερομηνία και Χωρος διεξαγωγής: 19 Μαρτίου 2020, Ξενοδοχείο THE LANDMARK HOTEL, Λευκωσία