Σεμιναρια

Σεμινάριο με θέμα «Επιμέτρηση και Βελτίωση της Παραγωγικότητας σε Αποθήκες Επιχειρήσεων»

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις είναι η εξεύρεση τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας τους. Στην προσπάθεια τους οι ιδιοκτήτες να εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους, προβαίνουν σε ενέργειες που εμπεριέχουν κινδύνους που αν δεν προβλεφθούν, οδηγούν σε ανεπιθύμητες καταστάσεις και πιθανόν σε σοβαρά λάθη. Η καλή λειτουργία της αποθήκης δεν αποτελεί εξαίρεση. Ημερομηνίες και Χώρος Διεξαγωγής: 19 Φεβρουαρίου 2019, Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία Περισσότερες πληροφορίες

Seminar for the Future of Cyprus for Russian Business

Russian Business, continues to be very important for the Cyprus Economy and is here to stay despite the “troubles” it currently facing! But what are now the prospects. What is the future? Learn from the experts for Russian Business, from Zurich, Moscow, Luxembourg and Nicosia, leading experts will analyse the situation and give a clean bright future about Cyprus-Russian Business. One Day Conference organized by the Cyprus-Russian Business Association, Chryssafinis

Σεμινάριο με θέμα «Kατάρτιση και Ανάλυση Προϋπολογισμού»

Η κατάρτιση προϋπολογισμού είναι μια από τις σημαντικότερες εργασίες κάθε διευθυντικού στελέχους. Χωρίς προϋπολογισμό οι επιχειρήσεις είναι όπως τα ακυβέρνητα καράβια: χωρίς πλάνο και προορισμό. Όπως λέει και το ρητό: «Δεν μπορείς να διοικήσεις κάτι αν δεν μπορείς να το μετρήσεις.» Αυτό κάνει ακριβώς ο προϋπολογισμός: Βοηθά να μετριούνται τα πάντα. Ημερομηνίες και Χώρος Διεξαγωγής: 7 Φεβρουαρίου 2019, Ξενοδοχείο HILTON, Λευκωσία Περισσότερες πληροφορίες

Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας με θέμα: «Employee Engagement to Support Growth Strategies»

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να μεταφέρει την τόσο επίκαιρη αυτή προσέγγιση (Employee Engagement) στις Κυπριακές επιχειρήσεις βοηθώντας τις με τον τρόπο αυτό να αυξήσουν τη δέσμευση του προσωπικού τους και να ικανοποιήσουν τη σχετική ανάγκη που υπάρχει στον τομέα αυτό για την πλειονότητα των Κυπριακών επιχειρήσεων και οργανισμών. 100% Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ Ημερομηνίες και Χώρος Διεξαγωγής: 12 & 13 Φεβρουαρίου 2019, ΕΒΕ Λεμεσού Περισσότερες πληροφορίες

Train the Trainers – INNOVENTER Project

Έναρξη πιλοτικής φάσης έργου INNOVENTER «Καινοτόμα Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». Είστε εκπαιδευτής/τρια στην επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση; Σας ενδιαφέρει να εκπαιδευτείτε ως εκπαιδευτής/τρια στον τομέα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας; Αν ναι, τότε αξιοποιείστε την ευκαιρία που σας προσφέρει το ΚΕΒΕ στα πλαίσια του έργου INNOVENTER να συμμετάσχετε δωρεάν στο ολοήμερο εκπαιδευτικό μας σεμινάριο που θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 στη Λευκωσία. Δήλωση Συμμετοχής Πρόγραμμα Έντυπο Αίτησης-Εκπαιδευτές  

Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στη Διερεύνηση Εργατικών Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων

Ο βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η σε βάθος ενημέρωση  των Λειτουργών Ασφάλειας καθώς και των ατόμων που ορίζονται από τον εργοδότη ως ΕΣΥΠΠ με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002, για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας και για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σ’ αυτόν προκείμενου να μπορεί να τις ενσωματώσει στη λειτουργία και

Σεμινάρια με θέμα: «Παροχές σε Είδος – Benefits in Kind»

Το Τμήμα Φορολογίας έκδωσε Ενημερωτικό Έντυπο στο οποίο επεξηγούνται αναλυτικά οι περιπτώσεις όπου, φορολογούμενοι οι οποίοι λαμβάνουν στο πλαίσιο εργοδότησης τους Παροχές σε Είδος – Benefits in Kind, υπόκεινται σε φορολογία. Με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά με τις παροχές σε είδος, το ΚΕΒΕ διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια στις 30 Ιανουαρίου 2019 στη Λευκωσία και στις 31 Ιανουαρίου 2019 στη Λεμεσό. Περισσότερες πληροφορίες Έντυπο δήλωσης για συμμετοχή

Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας «Enterprise Digital Transformation in Cyprus using Project Management Techniques»

Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε οι Κυπριακές επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρές αντιμετωπίζουν σημαντικές οργανωτικές και άλλες προκλήσεις και αδυναμίες που τις εμποδίζουν να ανταγωνίζονται με επάρκεια μέσω της χρήσης του διαδικτύου (online). Ημερομηνίες και Χώρος Διεξαγωγής: 5 & 6 Φεβρουαρίου 2019, ΕΒΕ Πάφου 100% Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ Περισσότερες πληροφορίες

Ο Ρόλος και τα Καθήκοντα του Λειτουργού Προστασίας Δεδομένων (DPO) με βάση το νέο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Οι υποχρεώσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πλέον ευρύτατες και επηρεάζουν κάθε οργανισμό (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) του συλλέγει, κατέχει και διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα ευρωπαίων πολιτών, οπουδήποτε και αν αυτός ο οργανισμός και αν ευρίσκεται (εντός ή εκτός Ε.Ε.). Μια κύρια πρόνοια του νέου Κανονισμού για Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας των πολιτών της Ε.Ε. είναι η υποχρέωση των Δημόσιων Οργανισμών και μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων. Ημερομηνία

Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στη Διαχείριση και Εκτίμηση του Κινδύνου στην Εργασία

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η σε βάθος ενημέρωση  των Λειτουργών Ασφάλειας καθώς και των ατόμων που ορίζονται από τον εργοδότη ως ΕΣΥΠΠ με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002, για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας. Ημερομηνίες και Χώρος Διεξαγωγής: 4 & 5 Φεβρουαρίου 2019, Ξενοδοχείο HILTON CYPRUS Λευκωσία Περισσότερες πληροφορίες