Σεμιναρια

Επανάληψη σεμιναρίου «Εργατική νομοθεσία και κοινωνικές ασφαλίσεις στις κυπριακές επιχειρήσεις»

Λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος, το σεμινάριο με θέμα «Εργατική νομοθεσία και κοινωνικές ασφαλίσεις στις κυπριακές επιχειρήσεις» θα επαναληφθεί στις 24 Μαΐου στο ξενοδοχείο Hilton Park.

Στρατηγικός σχεδιασμός για ανάπτυξη και διαδοχή στην οικογενειακή επιχείρηση

Σεμινάριο που αφορά στο Στρατηγικό σχεδιασμό για ανάπτυξη και διαδοχή στην οικογενειακή επιχείρηση διοργανώνει το ΚΕΒΕ στις 27-28 Μαρτίου 2018 στο ξενοδοχείο Napa Plaza στην Αγία Νάπα.

Επιμέτρηση και βελτίωση της παραγωγικότητας σε αποθήκες επιχειρήσεων

Σεμινάριο με θέμα την Επιμέτρηση και βελτίωση της παραγωγικότητας σε αποθήκες επιχειρήσεων διοργανώνει το ΚΕΒΕ στις 29 Μαρτίου 2018 στο ξενοδοχειο Semeli στη Λευκωσία. Περισσότερες πληροφορίες

Στρατηγικές χρηματοδότησης για τον κλάδο τροφίμων και ποτού

Σεμινάριο με θέμα τις Στρατηγικές χρηματοδότησης για τον κλάδο τροφίμων και ποτού διοργανώνει το ΚΕΒΕ με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού και της προοπτικής κάθε επιχείρησης, και της πλέον αποτελεσματικής χρήσης των χρηματοοικονομικών πόρων που μπορούν να αντληθούν.