ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικρή μείωση παρουσίασαν τον Αύγουστο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Μικρή μείωση παρουσίασαν τον Αύγουστο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα αποτυπώνοντας τις προκλήσεις που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στην επίτευξη του στόχου της μείωσης τους στα €3 δισ. τα επόμενα χρόνια.

Αυξημένα κατά περίπου 8% ή κατά €30 εκ. τα έσοδα για το ΓεΣΥ και μειωμένες κατά €50 εκ. οι δαπάνες

Αυξημένα κατά περίπου €30 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις είναι τα έσοδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) από εισφορές και συμπληρωμές για το ΓεΣΥ μέχρι τον Οκτώβριο του 2019, ενώ οι δαπάνες, από την εφαρμογή του ΓεΣΥ, την 1η Ιουνίου μέχρι το τέλος του 2019, είναι μειωμένες κατά περίπου €50 εκ. από τις προβλεπόμενες.

Πλεόνασμα 69,4 δισ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για το 3ο τρίμηνο του 2019, ισοσκελισμένο ισοζύγιο στην Κύπρο

Το ισοζύγιο του εποχικά διορθωμένου ισοζυγίου πληρωμών της ΕΕ28 σημείωσε πλεόνασμα ύψους 69,4 δισ. Ευρώ (1,7% του ΑΕΠ) το 3ο τρίμηνο του 2019, αυξημένο σε σχέση με το πλεόνασμα 43,5 δισ. Ευρώ (1,1% του ΑΕΠ) το 2ο τρίμηνο και από πλεόνασμα ύψους 42,0 δισ. Ευρώ (1,1% του ΑΕΠ) κατά το 30 τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστική υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μείωση 1,1% στα έσοδα από τον τουρισμό στο δεκάμηνο 2019

Μείωση 1,1% παρουσίασαν τα έσοδα από τον τουρισμό την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019, τα οποία ανήλθαν σε €2,53 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με €2,56 δισεκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας την πρώτη υποχώρηση των εσόδων δεκαμήνου από 2014.

Ανοδικά κινήθηκε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές το 3ο τρίμηνο του 2019

Ετήσια αύξηση 10,5% παρουσίασε ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές για το τρίτο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με ετήσια αύξηση 16,6% το προηγούμενο τρίμηνο, ωθούμενος κυρίως από την αύξηση στα κτίρια.

Στο ψηλότερο σημείο από το 2008 ανέβηκαν το 2019 τα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων

Στο ψηλότερο σημείο από το 2008 ανέβηκαν το 2019 τα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων που κατατέθηκαν στο κτηματολόγιο, παρουσιάζοντας όμως μεγάλη κάμψη μετά την εφαρμογή πιο αυστηρών κριτηρίων στις πολιτογραφήσεις επενδυτών.