Τελευταια νεα
  • No posts where found

Εγκυκλιοι

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 2014-2020

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων με κύριο σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων της κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Εξετάσεις για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για Κατοικίες

Οι εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης θα διεξαχθούν το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 από τις 09:30 μέχρι τις 12:30 στην Αίθουσα Γ”, στο κυρίως κτίριο του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία.

Δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση του Περί Ηλεκτρισμού Νόμου

Tο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του περί Ηλεκτρισμού Νόμου και των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών, ετοίμασε προσχέδια τροποποιητικών νομοσχεδίων.