Τελευταια νεα
  • No posts where found

Εγκυκλιοι

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης μέσω στοχευμένων συναντήσεων σε Υπεραγορές και Καταστήματα Λιανικής και Χονδρικής Πώλησης

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης μέσω στοχευμένων συναντήσεων σε Υπεραγορές και Καταστήματα Λιανικής και Χονδρικής Πώλησης σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία χημικών προϊόντων.

Εκδήλωση του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Καναδά

Εκδήλωση με θέμα «The Benefits of the Canada – EU Comprehensive Economic & Trade Agreement for Small and Medium Size Business» διοργανώνει ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου – Καναδά την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2017 στις 16:30 στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας. Περισσότερες πληροφορίες

Δημόσια Διαβούλευση για εναρμόνιση Ευρωπαϊκών Οδηγιών σχετικά με την Ασφάλεια των Παιχνιδιών

H Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προτίθεται να πραγματοποιήσει Διαβούλευση που στόχο έχει την μεταφορά των πιο κάτω Ευρωπαϊκών οδηγιών στο Εθνικό δίκαιο.

Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία

Tο Νοέμβριο 2017 το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα διεξάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας.