Τελευταια νεα
  • No posts where found

Εγκυκλιοι

Ευρωπαϊκή Ειδική Διαδικασία για Μικροδιαφορές

Η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την Ευρωπαϊκή Ειδική Διαδικασία για Μικροδιαφορές έχει αναβαθμιστεί και έχει εμπλουτιστει με οδηγούς και άλλο στοχευμένο πληροφοριακό υλικό. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι να προωθήσει περισσότερο το θεσμό που αφορά τη διευθέτηση μικροδιαφορών. Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας

Το Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου του ΚΕΒΕ αποστέλλει εγκύκλιο από το Τμήμα Φορολογίας με θέμα τις υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των αεροσκαφών προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Περισσότερες πληροφορίες

Δημόσια Διαβούλευση: Πλήρης Απαγόρευση Λεπτών Πλαστικών Σακούλων Μεταφοράς

Η δημόσια διαβούλευση για τροποποίηση των περί συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών (μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς (Τροποποιητικός) Κανονισμός του 2019 λήγει την 29 Ιουλίου 2019 και η συγκεκριμένη πρόταση αφορά την πλήρη απαγόρευση διάθεσης των λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς. Περισσότερες πληροφορίες

European & National CYS STANDARDS

Γίνετε ενημέρωση για τις γνωστοποιήσεις από Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, μελών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN/CENELEC, που περιέχουν τους τίτλους προτεινόμενων εθνικών προτύπων. Περισσότερες πληροφορορίες

EES QUESTIONNAIRE FOR 2020

Τα Ευρωεπιμελητήρια, που αποτελούν την Ένωση των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ευρώπης, εκδίδουν ετήσια μια μοναδική στο είδος της (για τον Ευρωπαϊκό χώρο) οικονομική έκθεση με τίτλο «Ευρωπαϊκή Οικονομική Έκθεση». Οι πληροφορίες για τις επιχειρήσεις της κάθε χώρας συλλέγονται από το οικείο Επιμελητήριο και γι’ αυτό προσκαλούμε όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο το αργότερο μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα WORTH Partnership

Το πρόγραμμα WORTH Partnership, σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία και η υποστήριξη διακρατικών συνεργασιών μεταξύ σχεδιαστών μόδας, δημιουργών, κατασκευαστικών επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και τεχνολογικών εταιρειών που επιθυμούν να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα που έχουν ως γνώμονα τη διαδικασία σχεδιασμού. Οι αιτήσεις για προτάσεις και ιδέες, μπορούν να αποστέλλονται στην ιστοσελίδα http://www.worthproject.eu/register/ μέχρι τον Νοέμβριο του 2019. Περισσότερες πληροφορίες

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για τη συμμετοχή σε εκθέσεις στην Κύπρο και το Εξωτερικό, Σχέδια De Minimis για το 2020

Το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει δώσει παράταση για τα Σχέδια συμμετοχής σε εκθέσεις για το 2020. Νέα τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019. Σημειώνεται ότι για να μπορέσει η επιχείρηση σας να συμμετάσχει σε κάποια έκθεση στην Κύπρο ή το εξωτερικό για το έτος 2020 πρέπει να υποβάλει την αίτηση της μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  έχει από

Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα (ΕΠΣΑ) 2019 – 2023

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΣΑ 2019-2023 και το Υπουργείο Ενεργείας, Εμπορίου & Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνουν την ένατη προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 18 Ιουνίου 2019 μέχρι τις 19 Ιουλίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες

CYPRUS HR AWARDS 2019

Για πρώτη φορά στην Κύπρο θα πραγματοποιηθούν τα CYPRUS HR AWARDS 2019! Τα βραβεία που αξιολογούν και αναδεικνύουν τις πρωτοβουλίες και τις πρακτικές εκείνες που θέτουν στο επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο, μέσα από τις ενέργειες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Περισσότερες πληροφορίες Συμμετέχοντες