Τελευταια νεα
  • No posts where found

Εγκυκλιοι

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην έκθεση τεχνολογίας και πληροφορικής GITEX

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή με κρατικό περίπτερο στην έκθεση τεχνολογίας και πληροφορικής GITEX, Ντουμπάι 14-18 Οκτωβρίου 2018 σύμφωνα με το Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας “De Minimis” για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Συμμετοχή με κρατικό περίπτερο στην έκθεση GITEX στο Ντουμπάι

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή με κρατικό περίπτερο στην έκθεση τεχνολογίας και πληροφορικής που θα γίνει στο Ντουμπάι από τις 14-18 Οκτωβρίου 2018

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Competition), με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων στα Κράτη Μέλη σχετικά με θέματα ανταγωνισμού στον τομέα των επιχειρήσεων, έχει συστήσει ένα δίκτυο ομιλητών που είναι διαθέσιμοι για την παροχή πληροφοριών.

Υποχρέωση καταχώρισης για εισαγωγή ξυλοκάρβουνων

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τις επηρεαζόμενες εταιρείες ότι η εισαγωγή ξυλοκαρβούνων στην Κυπριακή αγορά σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη του 1 τόνου ετησίως θα επιτρέπεται μόνο εάν υπάρχει έγκυρος αριθμός προκαταχώρισης ή καταχώρισης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Περισσότερες πληροφορίες

Συνεισφορές για το ΓεΣΥ

Σας πληροφορούμε ότι οι συνεισφορές για το ΓεΣΥ θα γίνουν σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα γίνει το Μάρτιο του 2019, τρεις μήνες πριν την εφαρμογή της εξωνοσοκομειακής μορφής του ΓεΣΥ και η δεύτερη το Μάρτιο του 2020, τρεις μήνες πριν την πλήρη εφαρμογή του Σχεδίου.