Τελευταια νεα
  • No posts where found

Εγκυκλιοι

Σχέδιο Χορηγιών: Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει την 1η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις επιχειρήσεις » το οποίο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020. Περισσότερες πληροφορίες 

Διαπίστευση φορέων για σκοπούς εκπόνησης μελετών

Για να μπορέσει ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο να εκπονήσει μελέτες οι οποίες αποτελούν μέρος των αιτήσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 πρέπει να ειναι διαπιστευμένο. Περισσότερες πληροφορίες 

Συνέδριο «Ανάπτυξη και εμπορευσιμότητα καινοτόμων ιδεών και προϊόντων»

Συνέδριο με θέμα την «Ανάπτυξη και εμπορευσιμότητα καινοτόμων ιδεών και προϊόντων» διορτγανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία. Το ΚΕΒΕ σας προτρέπει να παρακολουθήετε το συνέδριο, αφού η καινοτομία αποτελεί την καλύτερη επιλογή για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, διαφοροποίηση και ανάπτυξη. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή 26% Φόρου στις συναλλαγές με την Ελλάδα

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε τα εξής: 1. Σύμφωνα με απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας κας Νάντιας Βαλαβάνη, μέχρι τις 31.08.2015 θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το ισχύον καθεστώς στις συναλλαγές με την Ελλάδα, χωρίς δηλ. την επιβολή οποιασδήποτε φορολογίας επί των συναλλαγών. 2. Έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας για σκοπούς δημόσιας διαβούλευσης, προσχέδιο της Υπουργικής Απόφασης που

Γενικά Λιμενικά ∆ικαιώματα ΑΛΚ-Υδρογονάνθρακες

Επισυνάπτεται  αυτεπεξήγητο Προσχέδιο Κανονισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Στόχος του υπό αναφορά νέου Κανονισμού είναι η παροχή ευεληξίας σε ότι αφορά τη λήψη άμεσων αποφάσεων από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚ σχετικά με τον καθορισμό του ύψους των εκάστοτε καταβλητέων δικαιωμάτων που αφορούν τη διαμετακόμιση υδρογονανθράκων μέσω των Κυπριακών λιμανιών με τρόπο ώστε να αντιμετωπίζεται άμεσα και αποτελεσματικά ο ανταγωνισμός των αντίστοιχων δικαιωμάτων που επιβάλλουν κατά καιρούς τα γειτονικά λιμάνια, έχοντας πάντοτε σαν γνώμονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα

The transatlantic Trade & Investment Partnership

Ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου – Αμερικής διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «The transatlantic Trade & Investment Partnership». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 και ώρα 18:30 στον 7ο όροφο του ΚΕΒΕ. Περισσότερες πληροφορίες 

∆ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που εκδόθηκαν τον Μάρτιο 2015 που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά. Είναι η 4η δημοσίευση προτύπων της χρονιάς 2015. Αποστέλλεται σύμφωνα με τις θεματικές κατηγορίες που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν. Επίσης έχουν δημοσιευθεί πρότυπα που έχουν αποσυρθεί από τη CEN και CENELEC και δεν έχουν αντικατασταθεί από άλλα πρότυπα. Περισσότερες πληροφορίες 

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία

Τo ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού διοργανώνουν επιχειρηματική αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία, μεταξύ 16-18 Ιουνίου 2015, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου και της Γερμανίας. Το προκαταρτικό πρόγραμμα έχει ως εξής: 15 Ιουνίου 2015 Αναχώρηση από Λάρνακα για Βερολίνο 16 Ιουνίου 2015 Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Βερολίνο 17 Ιουνίου 2015 Επιχειρηματικό Φόρουμ στο Ντίσελντορφ 18 Ιουνίου 2015 Επιχειρηματικό Φόρουμ στο

Business Forum Shanghai and Nanjing

Το ΚΕΒΕ και ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου – Κίνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου , Βιομηχανίας και Τουρισμού διοργανώνουν σεμινάρια με σκοπό την προώθηση της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο. Περισσότερες πληροφορίες

Έρευνα για την Αποτελεσματικότητα του Enterprise Europe Network (EEN)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει έρευνα αξιολόγησης για την αποτελεσματικότητα του Enterprise Europe Network (EEN) στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ώστε να διασφαλίσει ότι οι ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας στην ΕΕ ικανοποιούνται μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται από το EEN. Θερμή παράκληση όπως διαθέσετε λίγα λεπτά για να συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο σύντομο ερωτηματολόγιο. Παρόλο που τα στοιχεία σας δεν είναι απαραίτητα, θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια σε όλες τις απαντήσεις. Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί