Τελευταια νεα
  • No posts where found

Εγκυκλιοι

Εκστρατεία Επιθεωρήσεων σε Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Διανομείς Έτοιμου Φαγητού

Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2016 θα διεξάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και στα εστιατόρια, περιλαμβανομένων και των εστιατορίων διανομής έτοιμων φαγητών.

Ενημέρωση για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

H Πλατφόρμα για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ΗΕΔ) άρχισε να λειτουργεί από τις 15 Φεβρουαρίου 2016. Η πλατφόρμα έχει ως στόχο να
διευκολύνει την επίλυση διαφορών με καταναλωτές που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.

Προκήρυξη Εμπορικών Εκθέσεων

Το Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου ενημερώνει για την προκήρυξη Εμπορικών Εκθέσεων στις οποίες το Υπουργείο προτίθεται να συμμετάσχει με κρατικό περίπτερο κατά το 2017.

Διεθνείς Εκθέσεις 2016

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σας ενημερώνει σχετικά με την έκθεση Food Logistics and Cold Chain, India που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 22-24 Σεπτεμβρίου 2016 στη Mumbai και αφορά κατά κύριο λόγο τρόφιμα και ποτά.

Ανακοινώσεις του Τμήματος Τελωνείων

Το Τμήμα Τελωνείων σας ενημερώνει σχετικά με την Κοινοποίηση του νομοθετικού πακέτου του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα όπως επίσης και για τα μεταβατικά μέτρα αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοινώσεις Τμήματος Τελωνείου

Το Τμήμα Τελωνείων σας ενημερώνει για την Δυνατότητα διακίνησης εμπορευμάτων υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο αεροδρόμιο / λιμάνι με σκοπό να εξέλθουν από την Κυπριακή Δημοκρατία, με προορισμό άλλο κράτος μέλος όπως επίσης και για τις αλλαγές στο καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης με την εφαρμογή του νομοθετικού πακέτου του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Ανακοινώσεις Τμήματος Τελωνείων

Το Τμήμα Τελωνείων σας ενημερώνει για την υποχρέωση κατάθεσης εγγύησης για την υπαγωγή στο καθεστώς της διαμετακόμισης με τη συνήθη διαδικασία στις αεροπορικές μεταφορές φορτίου.

Έρευνα αναφορικά με τη θέση των γυναικών στις Κυπριακές επιχειρήσεις

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) πραγματοποιούν έρευνα αναφορικά με τη θέση των γυναικών στις Κυπριακές επιχειρήσεις.

Ανακοινώσεις Τμήματος Τελωνείων

Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει σχετικά με τον Εκτελεστικό Κανονισμό για τη δασμολογική κατάταξη συσκευής αποκαλούμενης «σταθμός σύνδεσης για έξυπνο τηλέφωνο» όπως επίσης και για την Τροποποίηση του Κανονισμού του Συμβουλίου για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.