Τελευταια νεα
  • No posts where found

Εγκυκλιοι

Σεμινάριο με θέμα «CEF Workshop: Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες»

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνικών του Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνίας και Έργων διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα «CEF Workshop: Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες» την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία. Περισσότερες πληροφορίες

Κατάλογος Ελέγχου Προετοιμασίας για Brexit

Κατάλογος Ελέγχου Προετοιμασίας για τις επιχειρήσεις που διεξάγουν εργασίες/συναλλάσσονται με επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην περίπτωση αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία. Περισσότερες πληροφορίες

ΚΕΒΕ- Τα κυριότερα σημεία που πρέπει να λάβουν υπόψη οι επιχειρήσεις για το Brexit

Το ΚΕΒΕ μέσα στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης που παρέχει σε σχέση με το Brexit επιθυμεί να πληροφορήσει τις κυπριακές επιχειρήσεις που διεξάγουν εργασίες/συναλλάσσονται με επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου για τα κυριότερα σημεία που πρέπει να λάβουν υπόψη στην περίπτωση αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ χωρίς συμφωνία. Περισσότερες πληροφορίες

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία με Χαμόγελο – Μαθαίνοντας με τον NAPO

To Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει με σχετική εγκύκλιο την εκστρατεία για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία «Χαμόγελο Μαθαίνοντας με τον NAPO». Περισσότερες πληροφορίες

European & National CYS STANDARDS

Γίνετε ενημέρωση για τις γνωστοποιήσεις από Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, μελών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN/CENELEC, που περιέχουν τους τίτλους προτεινόμενων εθνικών προτύπων. Περισσότερες πληροφορορίες

Δημόσια Διαβούλευση – Νομοσχέδιο για εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1258

Αναφορικά με το πιο πάνω θέα το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώνει με αυτεξήγητη επιστολή του για το σχετικό Νομοσχέδιο, με παράκληση όπως αποσταλούν εισηγήσεις και απόψεις σας για το εν λόγω θέμα το αργότερο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019. Για τυχόν ερωτήματα ή / και για πρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνείτε με τον αρμόδιο λειτουργό του Υπουργείου, κ. Λοΐζο Λοϊζίδη ο οποίος είναι ο Έφορος Μέτρων και Σταθμών. Περισσότερες πληροφορίες

Δημόσια Διαβούλευση – Μεθοδολογία Υπολογισμού Ύψους Τέλους Κατανάλωσης

To KEBE πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους οτι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ανακοινώσει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μεθοδολογία Υπολογισμού Ύψους Τέλους Κατανάλωσης) Κανονισμούς του 2019. Περισσότερες λεπτομέρειες 

Πρόληψη Εργατικών Ατυχημάτων, Επαγγελματικών Ασθενειών και Επικίνδυνων Συμβάντων Αξιοποίηση Διαδικτυακών Διαδραστικών Εργαλείων Εκτίμησης Κινδύνου

To KEBE ενημερώνει τα μέλη του σε σχέση με τα διαδικτυακά διαδραστικά εργαλεία εκτίμησης κινδύνων (OiRA). Περισσότερες πληροφορίες 

SAVE THE DAY: Conference «Investment and Investment Finance: The Cypriot Case»

Το ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με την European Investment Bank διοργανώνουν Συνέδριο με θέμα «Investment and Investment Finance: The Cypriot Case» στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο The Landmark Nicosia μεταξύ των ωρών 08:00 – 15:00. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.