Τελευταια νεα
  • No posts where found

Εγκυκλιοι

ΠΑΡΑΤΑΣΗ – Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης 2018-2028

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει ολοκληρώσει την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) για την περίοδο 2018- 2028. Για τη Στρατηγική θα ακολουθήσει εκδήλωση δημόσιας διαβούλευσης την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Οικονομικών στη Λευκωσία. Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφόρηση από το ΥΠΕΞ για την επαναφορά αμερικάνικων κυρώσεων κατά του Ιράν

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του με την εγκύκλιο που έλαβε από το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επαναφορά αμερικάνικων κυρώσεων κατά του Ιράν. Περισσότερες πληροφορίες

Προστασία Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος ή βιομηχανικού σχεδίου αποτελεί προάσπιση των συμφερόντων μιας επιχείρησης γι’ αυτό και έχει μεγάλη σημασία για όλες τις επιχειρήσεις. Προς το σκοπό αυτό ο κλάδος πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος του Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει την έναρξη εκστρατείας προβολής των υπηρεσιών του κλάδου όσον αφορά τα εμπορικά σήματα. Περισσότερες πληροφορίες

EUROPEAN & NATIONAL CYS STANDARDS

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του για τις γνωστοποιήσεις από Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, μελών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN/CENELEC, που περιέχουν τους τίτλους προτεινόμενων εθνικών προτύπων. Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση από Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για την κατασκευή μικρών μονάδων αφαλάτωσης για σκοπούς άρδευσης

Το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του ότι το Τμήμα Αναπτύξηεως Υδάτων απέστειλε σχετική εγκύκλιο που αφορά την κατασκευή μικρών μονάδων αφαλάτωσης από ξενοδοχεία, Υδροπάρκα, γήπεδα γκολφ και γεωργούς για σκοπούς άρδευσης. Περισσότερες πληροφορίες

Εκστρατεία Επιθεώρησης στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Νοέμβριος 2018

Το ΚΕΒΕ πληροφεί τα Μέλη του ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά το μήνα Νοέμβριο 2018, θα διεξάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά της μεταλλουργικής βιομηχανίας. Μέσα στο πλαίσιο της πιο πάνω εκστρατείας θα επιθεωρηθούν υποστατικά επεξεργασίας μετάλλων και κατασκευής μεταλλικών προϊόντων. Περισσότερες πληροφορίες