Τελευταια νεα
  • No posts where found

Εγκυκλιοι

Βραδιά του Ερευνητή – “Join the Research Cult”

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κύπρου σας ενημερώνει για την ετήσια γιορτή της Επιστήμης, της Έρευνας και της Καινοτομίας, τη «Βραδιά του Ερευνητή» που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2017.

1η Έρευνα Οικογενειακών Επιχειρήσεων από το ΚΕΒΕ και την EY Κύπρου

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την ΕΥ Κύπρου διεξήγαγαν την πρώτη μελέτη οικογενειακών επιχειρήσεων με στόχο στην κατανόηση και ανάλυση των βασικών ζητημάτων, προκλήσεων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο.

Συμμετοχή της GS1 Κύπρου στο GEPIR

Η Υπηρεσία Κωδικοποίησης Κύπρου (GS1 Cyprus) που στεγάζεται στο ΚΕΒΕ από το Ιούλιο του 1984 και διαχειρίζεται όλους τους κωδικούς αριθμούς με πρόθεμα 529, από τη Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017, όλοι οι κωδικοί είναι πλέον καταχωρημένοι στη διεθνή πλατφόρμα αναζήτησης GEPIR (Global Electronic Party Information Registry).