Τελευταια νεα
  • No posts where found

Εγκυκλιοι

Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η 1η δόση της προσωρινής φορολογίας, Εταιρειών, Αυτοεργοδοτουμένων και Φυσικών Προσώπων των οποίων τα έσοδα δεν υπάγονται σε παρακράτηση φόρου από τον εργοδότη, θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018.

Γνωστοποιήσεις CEN/CENELEC

Ενημέρωση για γνωστοποιήσεις από Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, μελών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN/CENELEC, που περιέχουν τους τίτλους προτεινόμενων εθνικών προτύπων.

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτημάτων στο Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι παρατείνεται μέχρι την 3η Ιανουαρίου 2019 (αντί 3ης Ιουλίου 2018) η υποβολή αιτημάτων για ένταξη στο Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών για φορολογίες μέχρι και το φορολογικό έτος 2015.

Σφράγισμα Συμβολαίων Απασχόλησης Αλλοδαπών

Από την 1η Αυγούστου 2018 τα Συμβόλαια Απασχόλησης Αλλοδαπών που θα παραλαμβάνονται από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας για σκοπούς ελέγχου και σφραγίσματος,  θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του Τμήματος Εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες

Ημερίδα για τη διαχείριση ασφάλειας τροφίμων

Ημερίδα για το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων διοργανώνει ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης με στόχο την ενημέρωση για τη νέα έκδοση του προτύπου CYS EN ISO 22000. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 στο ξενοδοχείο Cleopatra στη Λευκωσία.