Τελευταια νεα
  • No posts where found

Εγκυκλιοι

Συζήτηση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Tο ΚΕΒΕ διοργανώνει 2 εξειδικευμένες παρουσιάσεις αναφορικά με τη νέα νομοθεσία που διέπει την προστασία προσωπικών δεδομένων, και που θα τεθεί σε ισχύ τον ερχόμενο Μάιο, για τους τομείς της Υγείας και του Τουρισμού. Οι δύο παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 14 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 2018 στο Μέγαρο του ΚΕΒΕ. Περισσότερες πληροφορίες Αίτηση συμμετοχής

Επιχειρηματική Εκδήλωση στο Βελιγράδι στις 31 Ιανουαρίου 2018

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία της Σερβίας, διοργανώνει στις 31 Ιανουαρίου 2018 στο Βελιγράδι της Σερβίας διεθνή επιχειρηματική εκδήλωση.

Προκήρυξη του Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (“De Minimis”)

Προκήρυξη του Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (“De Minimis”) προς Επιχειρήσεις που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων για Διερεύνηση Ξένων Αγορών – 2018

Ευαισθητοποίηση και Προώθηση της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας στις ΜΜΕ

Εργαστήρι με θέμα την Ευαισθητοποίηση και Προώθηση της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας-Τα θετικά Οφέλη Μάθησης στον Εργασιακό Χώρο για τις ΜΜΕ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 στον 2ο όροφο του Μεγάρου του ΚΕΒΕ και σε αυτό μπορεί να παρευρεθεί οποιαδήποτε επιχείρηση. Περισσότερες πληροφορίες

Επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά τις οργανώσεις ISIL και Αλ Κάιντα

Σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό της ΕΕ, επιβάλλονται συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL και Αλ Κάιντα.

Αλλαγή ημερομηνίας για τη Δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση του Περί Ηλεκτρισμού Νόμου του 1976 έως 2017

Η νέα ημερομηνία παρουσίασης του προσχέδιου των τροποποιητικών νομοσχεσίων είναι η Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00. Ως εκ τούτου η τελευταία ημερομηνία αποστολής τυχόν απόψεων είναι πλέον η 14η Φεβρουαρίου 2018.