Τελευταια νεα
  • No posts where found

Εγκυκλιοι

Διαχείριση αριθμού δημοτικών υποστατικών από το Δήμο Αγλαντζιάς

Ο Δήμος Αγλαντζιάς διερευνά το ενδεχόμενο να παραχωρήσει τη διαχείριση αριθμού δημοτικών υποστατικών. Για το σκοπό αυτό προτίθεται να προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση πριν την ετοιμασία των όρων προσφορών.

Περιοριστικά μέτρα ΕΕ λόγω της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν

Το Συμβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε στις 12 Απριλίου 2018 τις εξής νομικές πράξεις που έχουν ως αντικείμενο την επιβολή περιοριστικών μέτρων λόγω της κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

Επιχειρηματική αποστολή Επιμελητηρίων Φλώρινας και Κοζάνης στο ΕΒΕ Πάφου

35μελή Επιχειρηματική αποστολή των Επιμελητήρων Φλώρινας και Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί στο ΕΒΕ Πάφου στις 10 και 11 Μαΐου 2018, με σκοπό την πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναντήσεων B2B

Γνωστοποιήσεις Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης

Ενημερώνουμε για τις γνωστοποιήσεις από Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, μελών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης CEN/CENELEC, που περιέχουν τους τίτλους προτεινόμενων εθνικών προτύπων. Περισσότερες πληροφορίες

Έρευνα για το Λειτουργό Συμμόρφωσης

Το ΤΕΠΑΚ διεξάγει έρευνα με θέμα «Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις του Λειτουργού Συμμόρφωσης» και αφορά τις επιχειρήσεις του Τραπεζικού και του Ασφαλιστικού Τομέα, με την παράκληση όπως συμμετάσχετε στην έρευνα. Περισσότερες πληροφορίες