Αποψεις / Υπομνηματα

Πρόταση για Ρύθμιση της Αυτόματης  Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής

Αναφερόμαστε στην επιστολή σας ημερομηνίας 7/7/2017 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το ΚΕΒΕ με επίγνωση του πρωταρχικού ρόλου που διαδραματίζει στα εργασιακά ζητήματα του τόπου και δίνοντας μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη και διατήρηση ομαλών εργασιακών σχέσεων αποφάσισε μετά από μεγάλο προβληματισμό και με υψηλό αίσθημα ευθύνης όπως αποδεκτεί την πρόταση σας για μια μεταβατική συμφωνία για περίοδο τριών ετών παρά την πάγια θέση

Θέματα ΚΕΒΕ για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

A. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1. Επέκταση της χρονικής περιόδου των μισθώσεων σε βιομηχανικά τεμάχια στις Β.Π. Η νομοθεσία για τη μίσθωση κρατικών τεμαχίων στις Β.Π. προβλέπει ότι η εκμίσθωση των τεμαχίων δεν θα υπερβαίνει τα τριάντα τρία χρόνια δίνοντας το δικαίωμα ανανέωσης για δεύτερη και τρίτη περίοδο (συνολικά 3Χ33). Το πρώτο αίτημα αφορά την αναθεώρηση του συγκεκριμένου κανονισμού ούτως ώστε να επιτρέπεται η ανανέωση των μισθώσεων για ακόμα τρείς (3) επιπρόσθετες περιόδους

Θέσεις ΚΕΒΕ για το ΓεΣΥ

Η υγεία αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό για τον καθένα μας. Σήμερα, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, οι επιπτώσεις της οποίας είναι ακόμα αισθητές στο σύνολο της κυπριακής κοινωνίας, η δυνατότητα εξασφάλισης αξιοπρεπούς και αποτελεσματικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αποτελεί μια αδήριτη ανάγκη για την κυπριακή κοινωνία και τους πολίτες της. Το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι η Κύπρος, ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να μην διαθέτει ένα αξιόλογο Γενικό Σχέδιο Υγείας

Συνταξιοδοτικό Σύστημα της Κύπρου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα της επάρκειας (ικανότητα των σχεδίων να παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο σύνταξης) και βιωσιμότητας (ικανότητα των ταμείων συντάξεων να ανταποκριθούν στις σημερινές και μελλοντικές τους υποχρεώσεις) των σχεδίων σύνταξης είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα Ταμεία Συντάξεων είναι: 1. Οι δημογραφικές αλλαγές και κυριότερα ή γήρανση του πληθυσμού που οφείλεται α) στην υπογεννητικότητα, που περιορίζει τον

Νομοθετικό Πλαίσιο για την αδειοδότηση Μεγάλων Επενδύσεων

1. Γενική Θεώρηση Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι βασικά η δημιουργία του κατάλληλου μηχανισμού ώστε μέσα από ταχύρυθμες και απλοποιημένες διαδικασίες και με καθορισμένα χρονοδιαγράμματα/προθεσμίες να επιτυγχάνεται η ταχεία αδειοδότηση των μεγάλων επενδύσεων. Η εξουσία για χορήγηση των Οικοδομικών Αδειών (Πολεοδομική και Οικοδομική) ανατίθεται στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, η θέση του οποίου δημιουργείται με άλλη παράλληλα προωθούμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα ο Υφυπουργός θα έχει δυνατότητα συντονισμού και «οριζόντιας» παρέμβασης σε όλες τις

Θέσεις του ΚΕΒΕ για την οικονομία

Τις θέσεις του για την οικονομία έδωσε στη δημοσιότητα στο ΚΕΒΕ. Πιο συγκεκριμένα το έγγραφο διατυπώνει τις θέσεις του ΚΕΒΕ για το Δημόσιο Τομέα, για τις Ιδιωτικοποιήσεις – Αποκρατικοποιήσεις, για το ΓεΣΥ, για το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη της οικονομίας και για τις μισθολογικές απαιτήσεις των εργαζομένων.

Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το σύστημα της Τοπικής αυτοδιοίκησης όπως είναι σήμερα αποτελείται από 39 Δήμους (9 κατεχόμενοι) που ανήκουν στις αστικές περιοχές και 349 Κοινοτικά Συμβούλια που ανήκουν στις αγροτικές περιοχές. Η δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται μεγάλος αριθμός Δήμων και Κοινοτήτων, χωρίς ενδείξεις ουσιαστικών προοπτικών αλλαγής ή ανάκαμψης των οικονομικών τους δεδομένων, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για καινοτόμες μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με στόχο, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της αποδοτικότητας και

Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

1. Πόσο αναγκαία είναι η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα και πόσο έχει προχωρήσει από τους αρμοδίους; Η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα αποτελεί για το ΚΕΒΕ θέμα ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας καθ’ ότι αποτελεί μια διαχρονική ανάγκη της κυπριακής κοινωνίας. Οι σύγχρονες απαιτήσεις, οι ρυθμοί λειτουργίας των αγορών σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων για επιβίωση και διείσδυση σε νέες αγορές, αλλά και ο ανταγωνισμός μεταξύ κρατών στην

Εισηγήσεις ΚΕΒΕ για αλλαγές στη Φορολόγηση των Ακινήτων

Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για ριζική αλλαγή της φιλοσοφίας και του τρόπου φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας στο σύνολο της. Πιστεύουμε πως μια τέτοια αλλαγή και ο εξορθολογισμός του συστήματος θα βοηθήσει στην επανεκκίνηση της αγοράς ακινήτων αυξάνοντας ταυτόχρονα και τα έσοδα του κράτους. Σήμερα επιβάλλονται στην ακίνητη ιδιοκτησία 10 διαφορετικές φορολογίες. Κάποιες είναι λογικές, κάποιες παράλογες η/και στρεβλωτικές της αγοράς, κυρίως λόγω του τρόπου

Προβλήματα Κυπριακού Τραπεζικού Συστήματος

Ι. Εισαγωγή Στο σημείωμα αυτό αναλύονται οι συνθήκες που επικρατούν στο Κυπριακό Τραπεζικό σύστημα, γιατί πιστεύεται ότι είναι ανησυχητικές. Μερικοί διατείνονται ότι δημιουργείται παγκόσμια πρωτιά σε σχέση με τις ζημιές που έχει υποστεί το σύστημα και το μέγεθος των μη εξυπηρετουμένων δανείων. Επίσης υπάρχει ο ισχυρισμός ότι το ποσοστό των ΜΕΔ καθιστά προβληματική ακόμα και αυτή την μακροχρόνια επιβίωση του ίδιου του Τραπεζικού τομέα. Οι πρόσφατες εξελίξεις δημιουργούν αμφιβολίες για