Αποψεις / Υπομνηματα

Άρθρο για την Νομοθετική Ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες

Η ανησυχητική κατάσταση που παρατηρείται στον τομέα εργασιακών σχέσεων και ιδιαίτερα η χρησιμοποίηση με ευκολία του όπλου της απεργίας σε βασικούς και ευαίσθητους τομείς της οικονομίας του τόπου επαναφέρει στο προσκήνιο την πάγια θέση του  ΚΕΒΕ για νομοθετική ρύθμιση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες. Η συμπεριφορά που επιδεικνύουν σήμερα οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις οι οποίες πολύ συχνά κηρύσσουν με ευκολία απεργιακά μέτρα κατά παράβαση τόσο του Κώδικά Βιομηχανικών Σχέσεων όσο και

Θέσεις ΚΕΒΕ για οικονομία και επιχειρηματικότητα

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το 2018 βρίσκει την Κυπριακή οικονομία σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με τα χρόνια που ακολούθησαν την σοβαρή κρίση του 2013. Ακολουθώντας μια συνετή και πειθαρχημένη δημοσιονομική πολιτική η χώρα κατάφερε να παρουσιάζει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς καταγράφοντας μάλιστα και πρωτογενές πλεόνασμα. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω δεν παρατηρείται αύξηση του δημόσιου χρέους, το οποίο ευρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα, γίνεται καλύτερος έλεγχος των δημόσιων δαπανών, ιδιαίτερα των μη

Αγκαστινιώτης: Η σιωπή των αμνών για αποζημιώσεις στον Συνεργατισμό

Για daylight robbery κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ. Ιδιαίτερα επικριτικός και έντονος σε σχέση με το ύψος των αποζημιώσεων που θα δοθούν σε όσους εργαζόμενους του Συνεργατισμού θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης προσωπικού, εμφανίζεται ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης. Μιλώντας στο InBusinessNews, o Χρ. Αγκαστινιώτης καλεί τους ίδιους τους εργαζόμενους αλλά κυρίως τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να λάβουν υπόψη τους πως τα εκατομμύρια των αποζημιώσεων που θα προκύψουν,

Ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, αποτελούν σήμερα (μαζί με την ανεργία) ένα από τα πιο δύσκολα και πιεστικά προβλήματα της οικονομίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας (28/02/2018) επί συνόλου 48.5 δις χορηγήσεων περίπου 22.0 δις ή ποσοστό 45.3% αποτελούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια εκ των οποίων τα 17.1 δις παρουσιάζουν καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών. Από τα 22.0 δις μη εξυπηρετούμενων δανείων τα 9.2 δις ή ποσοστό 41.8% αφορούν

Πρόταση για Ρύθμιση της Αυτόματης  Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής

Αναφερόμαστε στην επιστολή σας ημερομηνίας 7/7/2017 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το ΚΕΒΕ με επίγνωση του πρωταρχικού ρόλου που διαδραματίζει στα εργασιακά ζητήματα του τόπου και δίνοντας μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη και διατήρηση ομαλών εργασιακών σχέσεων αποφάσισε μετά από μεγάλο προβληματισμό και με υψηλό αίσθημα ευθύνης όπως αποδεκτεί την πρόταση σας για μια μεταβατική συμφωνία για περίοδο τριών ετών παρά την πάγια θέση

Θέματα ΚΕΒΕ για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

A. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1. Επέκταση της χρονικής περιόδου των μισθώσεων σε βιομηχανικά τεμάχια στις Β.Π. Η νομοθεσία για τη μίσθωση κρατικών τεμαχίων στις Β.Π. προβλέπει ότι η εκμίσθωση των τεμαχίων δεν θα υπερβαίνει τα τριάντα τρία χρόνια δίνοντας το δικαίωμα ανανέωσης για δεύτερη και τρίτη περίοδο (συνολικά 3Χ33). Το πρώτο αίτημα αφορά την αναθεώρηση του συγκεκριμένου κανονισμού ούτως ώστε να επιτρέπεται η ανανέωση των μισθώσεων για ακόμα τρείς (3) επιπρόσθετες περιόδους

Θέσεις ΚΕΒΕ για το ΓεΣΥ

Η υγεία αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό για τον καθένα μας. Σήμερα, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, οι επιπτώσεις της οποίας είναι ακόμα αισθητές στο σύνολο της κυπριακής κοινωνίας, η δυνατότητα εξασφάλισης αξιοπρεπούς και αποτελεσματικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αποτελεί μια αδήριτη ανάγκη για την κυπριακή κοινωνία και τους πολίτες της. Το ΚΕΒΕ θεωρεί ότι η Κύπρος, ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να μην διαθέτει ένα αξιόλογο Γενικό Σχέδιο Υγείας

Συνταξιοδοτικό Σύστημα της Κύπρου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα της επάρκειας (ικανότητα των σχεδίων να παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο σύνταξης) και βιωσιμότητας (ικανότητα των ταμείων συντάξεων να ανταποκριθούν στις σημερινές και μελλοντικές τους υποχρεώσεις) των σχεδίων σύνταξης είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα Ταμεία Συντάξεων είναι: 1. Οι δημογραφικές αλλαγές και κυριότερα ή γήρανση του πληθυσμού που οφείλεται α) στην υπογεννητικότητα, που περιορίζει τον

Νομοθετικό Πλαίσιο για την αδειοδότηση Μεγάλων Επενδύσεων

1. Γενική Θεώρηση Σκοπός του προτεινόμενου Νομοσχεδίου είναι βασικά η δημιουργία του κατάλληλου μηχανισμού ώστε μέσα από ταχύρυθμες και απλοποιημένες διαδικασίες και με καθορισμένα χρονοδιαγράμματα/προθεσμίες να επιτυγχάνεται η ταχεία αδειοδότηση των μεγάλων επενδύσεων. Η εξουσία για χορήγηση των Οικοδομικών Αδειών (Πολεοδομική και Οικοδομική) ανατίθεται στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, η θέση του οποίου δημιουργείται με άλλη παράλληλα προωθούμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα ο Υφυπουργός θα έχει δυνατότητα συντονισμού και «οριζόντιας» παρέμβασης σε όλες τις