• ΚΕΒΕ: ΟΙ Κυπριακές επιχειρήσεις πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση

Με ανακοίνωση τους τα Ευρωεπιμελητήρια που αποτελούν την κατ’ εξοχήν Επιμελητηριακή οργάνωση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην οποία το ΚΕΒΕ είναι μέλος εκπροσωπώντας τις Κυπριακές επιχειρήσεις, τονίζουν τις αυξανόμενες ανησυχίες των επιχειρήσεων στην ΕΕ για την πιθανότητα εξόδου του ΗΒ χωρίς να υπάρξει συμφωνία μετά και την πρόσφατη σύνοδο κορυφής των κρατών μελών της ΕΕ.

Κατά τη σύνοδο δεν υπήρξε η αναμενόμενη πρόοδος για να συγκληθεί έκτακτη σύνοδος κορυφής για επικύρωση ενδεχόμενης συμφωνίας. Τα Ευρωεπιμελητήρια τονίζουν πως θα πρέπει να αποφευχθεί η μη συμφωνία. Το Brexit έτσι κι αλλιώς θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή οικονομία αλλά θα πρέπει να κάνουμε ότι είναι δυνατό για να ελαχιστοποιήσουμε τις ζημιές μέσω μιας συμφωνίας συντεταγμένης αποχώρησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες