Posts From fmw fmw

Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το σύστημα της Τοπικής αυτοδιοίκησης όπως είναι σήμερα αποτελείται από 39 Δήμους (9 κατεχόμενοι) που ανήκουν στις αστικές περιοχές και 349 Κοινοτικά Συμβούλια που ανήκουν στις αγροτικές περιοχές. Η δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται μεγάλος αριθμός Δήμων και Κοινοτήτων, χωρίς ενδείξεις ουσιαστικών προοπτικών αλλαγής ή ανάκαμψης των οικονομικών τους δεδομένων, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για καινοτόμες μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με στόχο, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της αποδοτικότητας και

Σχέδιο Παροχής κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων

Το ΚΕΒΕ ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο Παροχής κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων Δικαιούχοι «Μακροχρόνια Άνεργοι». Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι €7,300,000. Το Σχέδιο αφορά την επιχορήγηση της απασχόλησης εγγεγραμμένων άνεργων, σε Επαρχιακό ή Τοπικό Γραφείο Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) για πάνω από 6 συνεχόμενους μήνες πριν την ημερομηνία πρόσληψης

Πολύτιμες Συμβουλές από 4 αξιολογητές

Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει ότι το Τοιπικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Enterprise Europe Network στη Σκωτία, μόλις κυκλοφόρησε βίντεο με 4 συνεντέυξεις αξιολογητών του Προγράμματος SME Instrument. Το SME Instrument δρομολογήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020″ και πρόκειται για εξειδικευμένο εργαλείο χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) χωρίς να απαιτείται η δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας. Περισσότερες πληροφορίες

Δημιουργία Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ιράν

Το ΚΕΒΕ ανακοινώνει τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ιράν, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ και έχει στόχο την ενδυνάμωση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών μέσω της Πρεσβείας του Ιράν στην Κύπρο και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Στα πλαίσια αυτά, το ΚΕΒΕ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους όπως παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 στις 17:00 στα

Δικοινοτικό Σχέδιο Πρακτικής άσκησης νέων ανέργων

Στα πλαίσια του έργου “Leading By Example”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ‘Πρόγραμμα Civil Society in Action IV’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γ.Δ. EuropeAid της ΕΕ, ξεκίνησε η λειτουργία του Δικοινοτικού Σχεδίου Πρακτικής Άσκησης Νέων Ανέργων Επαγγελματιών στην Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή Κοινότητα. Το σχέδιο πρακτικής άσκησης απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους άνεργους καθώς και εταιρείες και οργανισμούς από τις δύο κοινότητες, ενώ θα αποβεί προς όφελος 12 Ελληνοκυπρίων και 12 Τουρκοκυπρίων

Σεμινάριο από τον Κυπρο – Κινέζικο Σύνδεσμο

Ο Κυπρο – Κινέζικος Επιχειρηματικός Σύνδεσμος διοργανώνει σεμινάριο στις 9 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία με θέμα «One Belt, One Road». Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η εξήγηση του θέματος «One Belt, One Road» και το πώς η Κύπρος και κατ” επέκταση οι επιχειρηματίες μπορούν να επωφεληθούν από αυτό. Περισσότερες πληροφορίες Αίτηση εγγραφής στο Σύνδεσμο

Φεστιβάλ Καινοτομίας στο Τελ Αβίβ

Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει ότι το Φεστιβάλ Καινοτομίας του Τελ Αβίβ θα πραγματοποιηθεί στις 6 μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2015.  Το φεστιβάλ αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας του Ισραήλ και σε αυτό συμμετέχουν εκατοντάδες νεοσύστατες επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, διάφοροι επενδυτές και μερικές από τις κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες. Περισσότερες πληροφορίες

Επενδυτικό πακέτο για την αλιεία και τη θαλάσσια πολιτική της Κύπρου

Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σημαντικό πακέτο επενδύσεων για την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τη θαλάσσια πολιτική της Κύπρου. Το πακέτο, αξίας περίπου 52,6 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει ποσό ύψους πάνω από 39 εκατ. ευρώ από Ευρωπαϊκά κονδύλια. Περισσότερες πληροφορίες 

Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων CEN και CENELEC

Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει ότι έχουν δημοσιευθεί τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα τα οποία αφορούν πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης CEN και CENELEC το μήνα Ιούνιο. Περισσότερες πληροφορίες 

Ανακοίνωση για χημικές ουσίες

Το ΚΕΒΕ σας επισυνάπτει κατάλογο αδειοδότησης χημικών ουσιών οι οποίες κρίνονται ως πολύ επικίνδυνες και δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά ή να χρησιμοποιηθούν μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, εκτός αν χορηγηθεί αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη χρήση τους, ή αν η χρήση εξαιρείται από την αδειοδότηση. Οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν ή εισάγουν τις επικίνδυνες ουσίες, ή τα αντικείμενα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, οφείλουν να ελέγξουν για πιθανές υποχρεώσεις / επιπτώσεις